Zakład Chemii Fizycznej

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

Doktoranci:

  • mgr inż. Maria Charczuk
  • mgr inż. Łukasz Florczak

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

  • mgr inż. Maria Fibiger
  • inż. Barbara Kot

 cf_img_0315-fot.jpg

Profil badawczy

  • elektrochemia organiczna i elektrokataliza,
  • procesy utleniania związków organicznych tlenem cząsteczkowym i nadtlenkiem wodoru

Więcej o Katedrze pod adresem http://kchf.portal.prz.edu.pl/pl/