Ogłoszenia dla pracowników

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok

11-12-2016 r.

Opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji. 

Szczegóły

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html

 

Pliki do pobrania:

Czasopisma naukowe posiadające współczynnik (IF), znajdujące się w bazie (JCR) - część A

Czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika (IF) - część B

Czasopisma naukowe znajdujące się w bazie (ERIH) - część C

Powrót do listy aktualności