Postępowania habilitacyjne

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Piotr Skitał

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jaromir Lechowicz

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Ewy Lorenc-Grabowskiej

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Matras-Postołek (zakończone)

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Łukasza Byczyńskiego (zakończone)

 

Postępowanie habilitacyjne dr Barbary Pilch-Pitery (zakończone)

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Pawła Chmielarza (zakończone)

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Beaty Mossety-Leszczak (zakończone)

.

Postępowanie habilitacyjne dr Wojciecha Prusa (zakończone)

.

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Iwony Zarzyki (zakończone)

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Piotra Rutkowskiego (zakończone)

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Simki (zakończone)