Studia I-go stopnia

Terminy egzaminu

  • 15 stycznia 2021 r. (piątek) godz. 8.30 - termin podstawowy
  • 29 stycznia 2021 r. (piątek) godz. 8.30 - termin poprawkowy

Studenci są zobowiązani przystąpić do egzaminu w terminach ustalonych przez prodziekana ds. kształcenia.

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach na Wydziale Chemicznym

   

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2020/2021

.

Przykładowe pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące w roku akad. 2015/2016

.

Pliki do pobrania