Studia I-go stopnia

Terminy egzaminu

  • 13 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 15.45
  • 10 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 11.00
  • 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) godz. 11.00
  • 7 lutego 2020 r. (piątek) godz. 8.30

Studenci zapisują się na dany termin egzaminu na listę dostępną u Starosty Roku. Lista dostarczana jest do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach na Wydziale Chemicznym

   

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2019/2020

.

Przykładowe pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące w roku akad. 2015/2016

.

Pliki do pobrania