Studia II-go stopnia

Terminy egzaminu

Egzamin dyplomowy

  • 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00-10.30
  • 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) godz. 10.00-10.30 - egzamin poprawkowy

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2018/2019

.