Studia II-go stopnia

Terminy egzaminu

Egzamin dyplomowy - sale H02, H1, H21

  • 12 kwietnia 2019 r. godzina 15:00 do 16:00
  • 17 maja 2019 r. godzina 12:15 do 13:15
  • 7 czerwca 2019 r. godzina 12:15 do 13:15
  • 28 czerwca 2019 r. godzina 12:15 do 13:15

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia obowiązujące w roku akad. 2018/2019

.