Wykaz dokumentów składanych przed obroną pracy dyplomowej

60 zł (oryginał i dwa odpisy w języku polskim z suplementami) lub
100 zł (oryginał, jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym z suplementami)


Na pisemny wniosek absolwenta uczelnia może wydać dodatkowy odpis dyplomu lub/i suplementu w tłumaczeniu na język obcy. Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu, suplementu opłata wynosi 20 zł/egzemplarz.

Zachęcamy do wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Badaniu losów zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej.