Pracownia Badań i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

Nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz  - kierownik Pracowni
 • dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz
 • dr inż. Rafał Oliwa
 • mgr inż. Justyna Czech-Polak

Pracownicy inżynieryjno-techniczny:

 • mgr inż. Tomasz Gołąb

Oferta laboratorium skierowana jest do podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją innowacyjnych tworzyw polimerowych i ich przetwórstwem, które dotyczą branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz budownictwa w zakresie modyfikacji oraz badań polimerowych.

 • otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wytłaczania mieszającego
 • otrzymywanie kształtek do badań metodą wtryskiwania lub odlewania w komorze próżniowej
 • badanie właściwości wytrzymałościowych (mechanicznych i termicznych) kształtek polimerowych
 • badanie odporności na płomień tworzyw polimerowych: wskaźniktlenowy (LOI), odporność na płomień metodą L94 oraz mikrokalorymetrii stożkowej
 • badanie właściwości reologicznych stopionych polimerów (reometria kapilarna), ciekłych polimerów (reometry obrotowe) oraz mieszanek gumowych (wulkametr z oscylującym rotorem)
 • badania morfologii i właściwości poszczególnych faz w wielofazowych układach polimerowych (mikroskop AFM)