Zakład Kompozytów Polimerowych

Pracownicy Zakładu

Nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. inż. Mariusz Oleksy, prof. PRz - kierownik Zakładu
  • dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz
  • dr inż. Justyna Czech-Polak
  • dr inż. Rafał Oliwa

Pracownicy inżynieryjno-techniczny:

  • mgr inż. Tomasz Gołąb