Konwent Profesorów


 • prof. dr hab. inż. Krzysztof KACZMARSKI - przewodniczący
 • dr hab. inż. Iwona ZARZYKA, prof. PRz - zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS
 • dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI
 • dr hab. inż. Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz
 • dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ, prof. PRz
 • dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Jan KALEMBKIEWICZ
 • prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • dr hab. inż. Jaromir LECHOWICZ, prof. PRz
 • prof. dr hab. Jaroslav LEGÁTH
 • prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • dr hab. inż. Renata LUBCZAK, prof. PRz
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY
 • prof. dr hab. inż. Roman PETRUS
 • dr hab. inż. Wojciech PIĄTKOWSKI, prof. PRz
 • dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz
 • dr hab. inż. Marek POTOCZEK, prof. PRz
 • prof. dr hab. Marek PYDA
 • prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
 • dr hab. inż. Przemysław SANECKI, prof. PRz
 • dr hab. inż. Piotr SKITAŁ, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
 • dr hab. inż. Mirosław SZUKIEWICZ, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mirosław TYRKA
 • dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz
 • dr inż. Karol BESTER, prof. PRz
 • dr Aleksandra BOCIAN, prof. PRz
 • dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA, prof. PRz
 • dr inż. Anna KUŹNIAR, prof. PRz
 • dr Joanna NIZIOŁ, prof. PRz
 • dr inż. Rafał OLIWA, prof. PRz
 • dr inż. Bogdan PAPCIAK, prof. PRz
 • dr inż. Grzegorz POPLEWSKI, prof. PRz
 • dr Łukasz URAM, prof. PRz
 • dr inż. Joanna WOJTURSKA, prof. PRz
 • dr inż. Lidia ZAPAŁA, prof. PRz

Do zadań konwentu należy współpraca z władzami wydziału w sprawach dotyczących prowadzonej na wydziale polityki badawczo – dydaktycznej.
Konwent profesorów może występować do władz uczelni z inicjatywą dotyczącą spraw wydziału.