Harmonogram posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału w 2018 roku:

  • 9 lub 16 maja 2018 r.;

  • 13 czerwca 2018 r.;

  • 11 lipca 2018 r.;

  • 12 września 2018 r.;

  • 10 października 2018 r.;

  • 14 listopada 2018 r.;

  • 12 grudnia 2018 r.