Strona: Aparatura / Wydział Chemiczny

Aparatura

SPIS APARATURY:

Lp.

Nazwa Urządzenia

Lokalizacja

Kontakt (tel/link)

1.      

Stanowisko do hodowli komórek ssaczych

a)     Komory laminarne

b)     Czytnik mikropłytek model 550 Microplate

c)     Mikroskop odwrócony NIKON ECLIPSE TE-20005

d)     Mikroskop z modułem do pracy na hodowlach komórkowych 1X83 OLYMPUS

e)     Wirówka MPV

f)      Inkubatory CO2

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biotechnologii-i-bioinformatyki

http://kbib.portal.prz.edu.pl/

2.      

Stanowisko do analizy białek

a)     Aparat do elektroforezy 2D ETTAN IPGPHOR

b)     Aparat do elektroforezy dwukierunkowej BIO-RAD

c)     Zestaw do chromatografii niskociśnieniowej białek BIO-RAD

d)     Spektrofotometr UV-VIS NICOLET E600PC

e)     Aparat do elektroforezy i blottingu BIO_RAD mini-protean 3

f)      Wirówka MPV

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biotechnologii-i-bioinformatyki

http://kbib.portal.prz.edu.pl/

3.      

Stanowisko do analiz DNA

a)     Sekwenator genomowy MiSegIllumina

b)     Sekwenator ABI PRISM 310 Genetic Analyzer

c)     Stanowisko do badań na mikroukładach (drukarka chipów, stacja do hybrydyzacji, stacja do skanowania z oprogramowaniem)

d)     Termocyklery klasyczne, gradientowy, do Real-Time PCR

e)     Aparat do elektroforezy poziomej BIO-RAD

f)      System z kamerą CCD  do dokumentowania i analizy materiałów znakowanych BIO-RAD

g)     Spektrofotometr doanalizy białka, DNA, RNA (skaningowy, jednowiązkowy)

h)     Aparat do elektroforezy HOEFSQ33 z zasilaczem Consort EV232

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biotechnologii-i-bioinformatyki

http://kbib.portal.prz.edu.pl/

4.      

Stanowisko do inżynierii genetycznej

a)     Komory laminarne

b)     Strzelbagenowa PDS-1000 He Biolistic BIO-RAD

c)     Wielozadaniowy przyrząd/Elektroporator BIO-RAD GenePulserXcellSys

d)     Spektrofotometr UV-VIS dwuwiązkowy Nicolet 210 LC

e)     Pokój hodowlany,

f)      Inkubatory

g)     Bioreaktor NBSciBioFlo 310

h)     Wirówka Sigma 3-30K

i)       ultrasonikator

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biotechnologii-i-bioinformatyki

http://kbib.portal.prz.edu.pl/

5.      

Chromatograf ShimadzuNexera sprzężony z spektrometrem QTRAP 4500

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biotechnologii-i-bioinformatyki

http://kbib.portal.prz.edu.pl/

6.      

Pracownia mikrobiologiczna

Katedra Biotechnologii
i Bioinformatyki

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-biotechnologii-i-bioinformatyki

http://kbib.portal.prz.edu.pl/

7.      

Analizator elementarny CHNS+O, typ Vario EL III

Laboratorium analizy elementarnej i chromatografii gazowej

Zakład Chemii Organicznej

http://zcho.portal.prz.edu.pl/kontakt/

Pracownik obsługujący aparaturę:

dr inż. Ewelina Chmiel Tel.178651244

 

8.      

Chromatograf gazowy Agilent 7890A  z detekto-rem FID i MS [MS z joni-zacją EI i CI (chemiczną dodatnią i ujemną)]

Laboratorium analizy elementarnej i chromatografii gazowej

Zakład Chemii Organicznej

http://zcho.portal.prz.edu.pl/kontakt/

Pracownik obsługujący aparaturę:

dr inż. Ewelina Chmiel Tel.178651244

 

9.      

Spektrometr ALPHA FT-IR firmy BRUKER, Niemcy.

Laboratorium Spektroskopii IR

Zakład Chemii Organicznej

http://zcho.portal.prz.edu.pl/kontakt/

Pracownik obsługujący aparaturę:

dr inż. Ewelina Chmiel

dr inż. Beata Łukasiewicz-Czul,

tel.: 17 865 12 44

10.  

Aparat do wyznaczania indeksu tlenowego LOI firmy Concept Equipment, Anglia

Zakład Chemii Organicznej,

laboratorium 213

http://zcho.portal.prz.edu.pl/kontakt/

Pracownik obsługujący aparaturę:

dr inż. Ewelina Chmiel

dr inż. Beata Łukasiewicz-Czul,

tel.: 17 865 12 44

11.  

Dyfraktometr laserowy MALVERN Mastersizer 2000E,

Laser diffraction analyzer

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

12.  

Tester materiałów proszkowych,

Hosokawa-Micron Powder CharacteristicsTester

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

13.  

Młyn kulowy planetarny, FRITSCH Planetary ball mill Pulverisette 6

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

14.  

Młyn kulowy,

GUNT CE 245

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

15.  

Młyn kulowy wibracyjny,

SPEX Vibrating mill

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

16.  

Mieszalnik przesypowy typu V, 

V-type Tumble mixer

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

17.  

Kompletna linia do granulacji talerzowej metodą ciągłą,

GUNT Pan-type granulator

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

18.  

Multiprocesor fluidyzacyjny,

ICF Welko STAR 0

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

19.  

Mieszalnik ścinający, HOSOKAWA ALPINE Picobond high-energy mixer

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

20.  

Aparat bezpośredniego ścinania Jenikego,

Jenike shear tester

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

21.  

Proszkowy reometr obrotowy, 

Annular shear cell-type powder rheometer

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

22.  

Stanowisko do pomiaru sił adhezji,

Particle adhesion measuring equipment

 

Laboratorium badawcze materiałów proszkowych,

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny PRz

http://labmatsyp.portal.prz.edu.pl/

23.  

Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy (UPLC) Ultimate 3000 firmy DIONEX (Detektory UV/VIS, diodowy (DAD), wyładowań koronowych (CAD))

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

24.  

Chromatograf cieczowy (HPLC) Primade firmy HITACHI

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

25.  

Chromatograf  cieczowy AKTA prime-plus z detektorami UV oraz konduktometrycznym (GE Healthcare Life Sciences, Szwecja)

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

26.  

Układ SMB do chromatografii ciągłej białek. Stanowisko złożone z 6 zestawów chromatograficznych AKTA purifier, (GE Healthcare Life Sciences, Szwecja), pracujące na dowolnym układzie szeregowo-równoległym kolumn

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

27.  

Chromatograf cieczowy (HPLC) firmy MERCK, wyposażony w detektory UV oraz IR

 

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

28.  

Odśrodkowy ekstraktor przeciwprądowy SPOT CPC (SCPC-100-B Armen Instrument, Francja)

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

29.  

Zestaw do ultrafiltracji tangencjalnej MINIM II Firmy Pall, USA

 

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

30.  

Zestaw do filtracji prostopadłej białek  HP4750 Stirred Cell Firmy Sterlitech, USA

 

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://wch.portal.prz.edu.pl/pl/nauka/oferta-uslugowa-/laboratorium-zaawansowanych-tech/

31.  

Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej ICP-OES typ Integra XL firmy GBS

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://ich.prz.edu.pl/

32.  

Stacja syntez EasyMax 102 Firmy Mettler Toledo

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

http://ich.prz.edu.pl/

33.  

Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC822e firmy Mettler Toledo

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +17 865 17 99

34.  

Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC1 firmy Mettler Toledo

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +17 865 17 99

35.  

Dynamiczny analizator termomechaniczny DMA/SDTA86e firmy Mettler Toledo

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +17 865 17 99

36.  

Mikroskop FTIR Nicolet iN10MX firmy Thermo Scientific

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

37.  

Spektrometr naukowo-badawczy FTIR Nicolet 8700 firmy Thermo Scientific

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

38.  

Jednowiązkowy spektrometr UV-Vis Helios Beta z wielopozycyjnym zmieniaczem próbek (karuzelą)

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

39.  

Chromatograf HPLC Agilent 1100 z pompą czterokanałową, detek­torem diodowym, dete­ktorem refrakto­metry­cznym z automatycz­nym zaworem oszczę­dzania rozpuszczalnika sterowany oprogramo­waniem HPLC 3D ChemStation, 2D ChemStation. Na wyposażeniu są kolum­ny chromato­graficzne: PL Mixed gel C, Chiralcel OD, (R)-a-Burkle-2, Eclipse XDB-C18, (3R,4S)-Pirkle 1-J.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

40.  

Chromatograf anali­tyczny HPLC Agilient 1260 Infinity z pompą poczwórną i detektorem UV-Vis  oraz autosamplerem.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

41.  

Chromatograf gazowy Agilent 7890A wypo­sażony w dwa dozo­w­niki typu split/splitless, autosampler, detektor płomieniowo joniza­cyj­ny (FID), detektor wy­ch­wytu elektronów (ECD) i przystawkę HeadSpace, na wypo­sa­żeniu chromatografu znajdują się kolumny HP-1, HP-5, HP-50+, HP-FFAP, DB-WAX i HP-Chiral i Chiraldex G-TA,

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

42.  

Chromatograf gazowy Agilent 7890A wyposażony w dozownik typu split/splitless, autosa­mpler, detektor płomieniowo jonizacyjny (FID), detektor MS, jonizacja elektronowa lub chemiczna.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

43.  

Chromatograf gazowy Agilent 7890A wypo­sażony w dozownik typu split/splitless, autosampler, detektor płomieniowo jonizacyjny (FID).

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

44.  

Chromatograf gazowy HP 5890 firmy Hewlett Packard z dwoma dozownikami i detektorami FID.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 865 1338

45.  

Chromatograf gazowy HP 5890plus firmy Hewlett Packard z dozownikiem, autosamplerem i detektorami FID.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 8651338

46.  

Mikrotom rotacyjny typ HM 360CN z wyposa­żeniem i MIC-HM40 firmy Thermo Scientific.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 8651338

47.  

Mikroskop stereoskopowy z kamerą lub aparatem cyfrowym

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: +48 17 8651338

48.  

Analizator wielkości cząstek i potencjału zeta Zetasizer Nano ZS firmy Malvern

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

mwalczak@prz.edu.pl

 tel.: +17 865 14 16

49.  

Chromatograf żelowy GPC/SEC firmy Viscotek

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

mwalczak@prz.edu.pl

tel.: +17 865 14 16

 

50.  

Urządzenie do badania metodą rezonansową modułu sprężystości podłużnej i sprężystości poprzecznej materiałów ceramicznych, metalicznych i polimerowych

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: 17 8655 1749

51.  

Wada hydrostatyczna  do wyznaczania gęstości pozornej, nasiąkliwości, porowatości otwartej i całkowitej materiałów ceramicznych.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: 17 8655 1749

52.  

Polarymetr cyfrowy, Jacso P-200. Zakres pomiarowy ± 90°, rozdzielczość odczytu 0.0001°, dokładność pomiaru w zakresie do 1°: ± 0.002°; powyżej 1°: 0.2% , szybkość odpowiedzi 6°/s, zmienna apertura. Czas integracji 1 – 100 s. Mieści dwa źródła światła z możliwością przełączania za pomocą software. 

Modulator: cela Faraday’a, detektor: PMT. Tryby pomiaru: skręcalność, skręcalność właściwa, czystość optyczna, stężenie, skala cukru, Brix. Zakres wyświetlania temperatury 0 - 40 °C ± 0.1°C.

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

tel.: 17 8651751

53.  

Maszyna wytrzymałościowa Instron 5967 z videoekstensometrem

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

54.  

System do pomiaru i analizy trójwymiarowych odkształceń ARAMIS 3D, GOM mbH, (Niemcy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

55.  

Twardościomierz Rockwella firmy ZWICK/ROELL (Niemcy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowychh

56.  

Twardościomierz Micro IRHD, Hildebrand, Niemcy

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

57.  

Młot do oznaczania udarności według Charpy’ego i Izoda oraz rozciągania udarowego (wraz z rejestracją siły w czasie) Ceast 9050 (Włochy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

58.  

Nacinarka do karbów firmy Ceast/Instron (Włochy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

59.  

Aparat do oznaczania wskaźnika tlenowego (LOI), FIRE TESTING TECHNOLOGY (Wielka Brytania)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

60.  

Komora do badań UL 94, Fire Testing Technology Ltd. (Wielka Brytania)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

61.  

Mikrokalorymetr stożkowy MLC, Fire Testing Technology Ltd. (Wielka Brytania)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

62.  

Frezarka trójosiowa CNC (Polska)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

63.  

Szybkoobrotowy homogenizator Dispermat, typ D-51580, z mieszadłem turbinowym GETZMANN Gmbh (Niemcy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

64.  

Komora próżniowa do odlewania VAKUUM UHG 400, Schuechl (Niemcy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

65.  

Ultrasonikator UP400S firmy Hielscher (Niemcy).

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

66.  

Reometr rotacyjny z układami pomiarowymi płytka–płytka, stożek–płytka, (20-160°C ) typ RheoStress RS6000 (Haake, Niemcy)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

67.  

Reometr rotacyjny z funkcją oscylacji rotora (25-200°C) Discovery HR-2 firmy TA Instruments, USA.

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

68.  

Aparat do określania temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT) oraz temperatury męknienia wg Vicat (VST) CEAST HV3 firmy Instron

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

69.  

Komora do przyspieszonych badań starzeniowych XENONTEST Alpha+ firmy Atlas z lampą ksenonową o mocy 2200 W, zakres regulacji wilgotności od 10 do 95% RH, zakres regulacji temperatury termometru czarnego wzorca BST od 40°C do 130°C, symulacja naturalnego światła słonecznego na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowychh

70.  

Reometr kapilarny RheSmart (CEAST)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

71.  

Reometr z oscylującym rotorem (wulkametr), MonTech MDR 3000, Niemcy

·          

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

72.  

Prasa hydrauliczna do termo- i duroplastów o nacisku 30 TON

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

73.  

Mikrowytłaczarka dwuślimakowa ze ślimakami w układzie współbieżnym lub przeciwbieżnym wraz z pomiarem właściwości reologicznych Haake MiniLab II, Thermo Scientific

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

74.  

Mikrowtryskarka z formami na wiosełko (2x50 mm) lub beleczkę (2x50 mm), Haake MiniJet II, Thermo Scientific

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

75.  

Współbieżna wytłaczarka dwuślimakowa (F 18 mm) z dwoma dozownikami grawimetrycznymi i linią do granulacji tworzyw, Coperion Niemcy

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

76.  

Współbieżna wytłaczarka dwuślimakowa (F 25 mm) z dozownikiem grawimetrycznym i linią do otrzymywania włókien auksetycznych oraz granulacji tworzyw,

 

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

77.  

 Wtryskarka Battenfeld 350 PLUS z formami na wiosełka (duże), beleczki oraz płytki (2x100 mm) oraz przystawką do wtrysku z gazem

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

78.  

Wytłaczarka ślimakowa wraz z oprzyrządowaniem do wytłaczania folii z rozdmuchem, rurek, włókien oraz głowicą reologiczną,

·          

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

79.  

 Spektrometr do oznaczania barwy wyrobów polimerowych, firmy Konica Minolta

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

80.  

Szybkoobrotowy homogenizator z przystawką do ucierania,

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

81.  

Mikroskop sił atomowych AFM (wraz z funkcją STM) NanoScope V firmy Bruker (Wielka Brytania)

Pracownia Badań
i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/pracownia-badan-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych

82.  

Termoanalizator TGA sprzężony z analizatorem gazów wylotowych (termoanalizator TGA/DSC1 firmy Mettler Toledo, spektrofotometr FT IR Nicolet iZ10, spektrofotometr MS Pfeiffer Vacuum)

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

83.  

Goniometr optyczny OCA14 firmy Data Physic wraz z oprogramowaniem do wyznaczania kątów zwilżania i oceny swobodnej energii powierzchniowej.

Katedra Polimerów                   i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

84.  

Linia technologiczna do przygotowania powłok proszkowych.

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

85.  

Zestaw aparatury                do badań znormalizowanych powłok lakierniczych  w składzie: połyskościomierz micro-TRI-gloss, tester przyczepności siatką nacięć.

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

86.  

Tester elastyczności metodą gięcia na trzpieniu cylindrycznym

Katedra Polimerów                   i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

87.  

Tester twardości metodą wahadła

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

88.  

Wytłaczarka laboratoryjna

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

89.  

Wiskozymetr rotacyjny CAP 2000+.

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

90.  

Przyrząd do chropowatości Marsurf PS 1

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

91.  

Kamera termowizyjna model I7 Flir

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

92.  

Tester odporności na zarysowania CLEMEN.

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

93.  

Tester tłoczności             PN-EN ISO 15.

Katedra Polimerów                   i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

94.  

Myjka ultradźwiękowa ELMA P30H.

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

95.  

Młyn palcowy z separacją sitową

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

96.  

pH-metr z czujnikiem konduktometrycznym

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

97.  

Pistolet do nanoszenia farb proszkowych metodą „korona” w skali laboratoryjnej

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

98.  

Osuszacz chłodniczy

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

99.  

Mikroskop OPTEK metalograficzny z adapterem

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

100.            

Aparat do chromatografii pod zwiększonym ciśnieniem

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

101.            

Licznik scyntylacyjny do chromatografii

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

102.            

Wielodetekcyjny czytnik do mikropłytek

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

103.            

Autoklaw Presige Medical Extended 2100

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

104.            

Automatyczny liczniki komórek

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

105.            

Wirówka 2K15 firmy Sigma

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

106.            

System stereoskopowy do oglądania struktur  w trójwymiarze typ HMD z wyposażeniem

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

107.            

Mikroskop stereoskopowy Olympus SZ-61

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

108.            

Spektrometr AUTOFLEX SPEED TOF/TOF

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

109.            

Precyzyjny zestaw translacyjny 3D

Katedra Polimerów                    i Biopolimerów

http://wch.w.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-polimerow-i-biopolimerow

110.            

Spektrometr mas Bruker Autoflex Speed ToF/ToF

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

T. Ruman, (17)8651896, tomruman@prz.edu.pl

111.            

Komora z laminarnym przepływem powietrza klasy II (Heraeus)

 

 

Centrum Naukowo Dydaktyczne w Albigowej P14

(17) 743-2012

Dr Łukasz Uram

112.            

Inkubator do hodowli komórek ssaczych z CO2 (Heraeus)

 

 

Centrum Naukowo Dydaktyczne w Albigowej P14

(17) 743-2012

Dr Łukasz Uram

113.            

Wirówka wolnoobrotowa z chłodzeniem (MPW)

 

 

Centrum Naukowo Dydaktyczne w Albigowej P14

(17) 743-2012

Dr Łukasz Uram

114.            

Czytniki do płytek wielodołkowych do pomiaru absorbancji (BioTek), fluorescencji i luminescencji (Tecan)

 

 

Centrum Naukowo Dydaktyczne w Albigowej P14

(17) 743-2012

Dr Łukasz Uram

115.            

Mikroskop odwrócony Nikon z kontrastem fazowym (Nikon Eclipse TE2000S)

Centrum Naukowo Dydaktyczne w Albigowej P14

(17) 743-2012

Dr Łukasz Uram

116.            

Dwukanałowy spektrometr FT-NMR Bruker AvanceII 500 MHz z magnesem nadprzewodzącym typu ULTRASHIELD 500 PLUS o natężeniu pola magnetycznego 11,7440 T. Sondę szerokopasmową gradientową (BBI-z, 5 mm) z gradientem w osi z. Zakres pomiarowy 31P-, 109Ag. Maksymalny zakres temperatur -150°C ÷ +180°C.

Sondę dwujądrową (DUL, 5 mm). Zakres pomiarowy 1H/13C. Maksymalny zakres temperatury -150°C ÷ +180°C.

Przystawkę niskotemperaturową do pomiarów rezonansu w roztworach. Temperatura minimalna -150°C. Wymienione wyżej sondy przeznaczone są do pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworach.

Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

dr inż. Bogdan Myśliwiec, tel.: 17 865 1363, e-mail: mysliwbo@prz.edu.pl, pok. H.5a (NMR)

 

 

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/wydzialowe-laboratorium-spektrometrii

117.            

Dyfraktometr proszkowy niskokątowy typu SAXS pracujący z lampą miedziową (promieniowanie o długości 1.54 Å) pracujący w geometrii transmisyjnej. Optyka przyrządu (skrzyżowane lustra Goebla) pozwala na otrzymanie wiązki równoległej o średnicy 500 mikronów. Aparat wyposażony jest w detektor dwuwymiarowy, co pozwala na szybką rejestrację sygnałów. Przystawka temperaturowa pozwala na pracę w zakresie od temperatury pokojowej do 350ºC, istnieje możliwość wykonywania pomiarów w osłonie gazów obojętnych. Aparat posiada również przystawkę tensometryczną.

 

Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

mgr inż. Piotr Szałański, tel.: 17 743 2320, e-mail: pszalans@prz.edu.pl, pok. H.91 (SAXS)

 

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/wydzialowe-laboratorium-spektrometrii

118.            

Spektrometr absorpcji atomowej, firmy GBC model SavantAA z zestawem lamp (10 pierwiastków).

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

119.            

Spektrometr absorpcji atomowej, firmy PERKIN-ELMER model 3100 z zestawem lamp (32 pierwiastki).

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

120.            

Spektrofotometr UV-Vis, JASCO model V-670

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

121.            

Spektrofluorymetr HITACHI model F-2710

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

122.            

Spektrofotometr UV-VIS, model DU 640 BECKMAN.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

123.            

Spektrofotometr UV-Vis, HITACHI model U‑5100.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

124.            

Stołowa komora klimatyczna SH-641.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

125.            

Zestawy do ekstrakcji w układach dwufazowych z ciągłym pomiarem pH, termostatowane.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

126.            

Mineralizator/reaktor mikrofalowy Magnum II z oprogramowaniem, ERTEC, Polska

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

127.            

Zestaw do mineralizacji próbek stałych.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

128.            

Zestawy do miareczkowania potencjometrycznego, z biuretami automatycznymi, termostatowane.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

129.            

Titrator T70, METTLER TOLEDO.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

130.            

Titrator Titroline alpha firmy Schott.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

131.            

Wagi analityczne (±0,00001): XA 82/220/2x, XA 110/2x, RADWAG.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

132.            

Wagosuszarki (MAX 50/1, RADWAG) z kontrolą temperatury wewnętrznej, wagi analityczne (±0,0001).

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

133.            

Jonometry z zestawami elektrod jonoselektywnych.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

134.            

Zestawy do pomiaru czynników szkodliwych na stanowiskach pracy: aspiratory, zestaw do badania pyłów, miernik wydatku energetycznego, miernik poziomu dźwięku, wykrywacz gazów, selektor cyklonowy, luksomierze.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

135.            

Sprzęt uzupełniający: pehametry z zestawem elektrod po pomiaru pH roztworów klarownych i zawiesin, termostaty, mieszadła magnetyczne, piece laboratoryjne, suszarki, sprzęt (platyna) do oznaczeń specjalnych, moździerze, sita, itp.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

http://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej

136.            

Ultra-wysokorozdzielczy spektrometr typu QToF z zestawem UHPLC.

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

T. Ruman, (17)8651896, tomruman@prz.edu.pl

137.            

Spektrometr typu QQQ z pułapką jonową – AB SCIEX QTRAP 5500 z zestawem HPLC

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

T. Ruman, (17)8651896, tomruman@prz.edu.pl