Zakład Polimerów i Biopolimerów

Pracownicy Zakładu

Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. inż. Piotr Król  - kierownik Zakładu
 • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 • dr hab. inż. Renata Lubczak, prof.PRz
 • dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz
 • dr Maria Misiorek
 • dr Joanna Nizioł
 • dr Łukasz Uram
 • dr inż. Joanna Wojturska

Pracownicy naukowi oraz inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Małgorzata Kowal
 • mgr inż. Katarzyna Bazan-Strama

 Doktoranci:

 • mgr inż. Dominika Czachor
 • mgr inż. Paulina Biedka