Strona: Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh / Wydział Chemiczny

Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh

Skład Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich na Wydziale Chemicznym:

 1. prof. dr hab. inż. Antos Dorota – przewodnicząca
 2. dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 3. prof. dr hab. inż. Chmielarz Paweł
 4. prof. dr hab. inż. Oleksy Mariusz
 5. prof. dr hab. inż. Ruman Tomasz
 6. prof. dr hab. inż. Tyrka Mirosław
 7. dr hab. inż. Lubczak Renata, prof. PRz
 8. dr hab. inż. Mossety- Leszczak Beata, prof. PRz

Zarządzenie nr 48/2013 Rektora PRz z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PRz z 21 października 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora PRz z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzenie nr 67/2018 Rektora PRz z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządenie nr 94/2021 Rektora PPz z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zasad przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich odbywającej się w 2021 r.

Zarządzenie nr 48/2013 i nr 40/2015

FORMULARZE OCENY (do pobrania):

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. hab., profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego - załącznik nr 1

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. - załącznik nr 2

Formularz oceny asystenta - załącznik nr 3

Formularz oceny starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora - załącznik nr 4

Zarządzenie nr 34/2018 i nr 67/2018

FORMULARZE OCENY (do pobrania):

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. hab., profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego - załącznik nr 1

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. - załącznik nr 2

Formularz oceny asystenta - załącznik nr 3

Formularz oceny starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora, instruktora - załącznik nr 4

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. hab., profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego prorektora, dziekana, prodziekana, przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Oceny nauczycieli akademickich - załącznik nr 4a

Formularz oceny adiunkta ze stopniem dr. sprawującego funkcję prodziekana - załącznik 4b

ZAŁĄCZNIK DO OCENY PARAMETRYCZNEJ

FAQ

 • Jeżeli opracowane przeze mnie zostały tylko ćwiczenia w ramach modułu kształcenia to czy mogę przyznać sobie 1 pkt?

Tak.

 • Czy mogę przyznać sobie 1 pkt. za fakt umieszczenia materiałów czy 1pkt. za każdy przedmiot oddzielnie?

Umieszczenie materiałów z każdej formy i przedmiotu punktowane jest osobno.

 • Czy punktacja dotyczy tylko materiałów opracowanych w okresie podlegającym ocenie?  

Tak, punktacja dotyczy tylko ocenianego okresu.

 • Ile punktów należy przypisać za rozdział w monografii konferencyjnej o objętości powyżej 4 stron, cytowanej co najmniej w jednej z baz - Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS), European Reference lndex for Humanities (ERIH)?  

Zgodnie z wytycznymi przysługuje 5 pkt; fakt cytowania publikacji odnotowywany jest w innej pozycji arkusza.

 • Jeżeli dana publikacja była przeze mnie powtórnie recenzowana po poprawkach autorów, liczę ją jednokrotnie czy dwukrotnie?  

Dwukrotnie, pamiętając o konieczności udokumentowania podwójnej recenzji.

 • Ile punktów przysługuje za współautorstwo ustnego wystąpienia konferencyjnego, jeżeli wystąpienie prezentował inny współautor?

0,5 pkt, podobnie jak za poster konferencyjny. 

 • Jak udokumentować liczbę cytowań lub indeks Hirscha?

Np. załączając wydruk zrzutu ekranu z wybranej bazy danych. 

 • Jak punktować koordynację więcej niż jednego modułu?  

Po 1 pkt za każdy moduł.

 • Jak punktować publikacje dydaktyczne?

Dla każdej formy zajęć i każdego rodzaju materiałów osobno. 

 • Czy w pkt. dotyczącym kierowania lub udziału w projektach badawczych liczy się kwota projektu na rok czy koszt całego projektu?

Powinno uwzględniać się kwotę całego projektu. Dla każdego projektu przyznaje się punkty niezależnie od innych projektów.