Strona: Kierunki studiów / Wydział Chemiczny

Kierunki studiów

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej prowadzi studia na kierunkach:

Technologie wodorowe NOWOŚĆ

Inżynieria farmaceutyczna

Technologia Chemiczna

Inżynieria chemiczna i procesowa

Biotechnologia

Chemical engineering and technology

Programy studiów dostępne są pod adresem: https://wch.prz.edu.pl/studenci/programy-studiow