Strona: Misja i strategia rozwoju / Wydział Chemiczny

Misja i strategia rozwoju

Strategia rozwoju Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na lata 2021-2028