Współpraca ze szkołami

W roku akademickim 2018/19 nie prowadzimy zajęć laboratoryjnych dla szkół średnich.