Strona: Semestr zimowy / Wydział Chemiczny

Semestr zimowy

BIOTECHNOLOGIA – STUDIA I STOPNIA

CH1-DI

CH2-DI

CH3-DI/BS

CH4-DI/BS

 

BIOTECHNOLOGIA – STUDIA II STOPNIA

CH1-DU/BF

CH1-DU/DL

 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA – STUDIA I STOPNIA

CP1-DI

CP2-DI

CP3-DI/PP

CP3-DI/PP

 

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA – STUDIA I STOPNIA

CF1-DI

CF2-DI

CF2-DI

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – STUDIA I STOPNIA

CC1-DI

CC2-DI

CC3-DI/AC

CC3-DI/TL

CC3-DI/TT

CC3-DI/AC

CC3-DI/TL

CC3-DI/TT

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA – STUDIA II STOPNIA

CC1-DU/AC

CC1-DU/MP

CC1-DU/TL