Wydziałowa Pracownia Komputerowa

Kierownik
  • dr  inż. Grzegorz Iwaszek