Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz - kierownik
 • prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski
 • dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Agnieszka Bukowska, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jaromir Lechowicz
 • dr inż. Agata Bajek-Bil
 • dr inż. Karol Bester
 • dr inż. Małgorzata Walczak
 • dr inż Maciej Kisiel

Doktoranci:

 • mgr Natalia Buszta (opiekun/promotor: G. Groszek)
 • mgr inż. Krzysztof Hus (opiekun/promotor: A. Bukowska)
 • mgr inż. Elwira Kocyło (opiekun/promotor: M. Potoczek)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Marek Furman
 • mgr inż. Ewelina Kucaj
 • mgr inż. Monika Mytych
 • mgr inż. Beata Smusz

Emerytowani profesorowie:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Galina – wieloletni kierownik Katedry
 • dr hab. inż. Grażyna Groszek, prof. PRz

zespol2017popweb.jpg

Zdjęcie z dnia: 28-09-2017

Więcej informacji o Katedrze pod adresem: http://ktimch.portal.prz.edu.pl/

Profil badawczy

Działalność badawcza Katedry obejmuje zagadnienia z zakresu fizykochemii i fizyki polimerów, kinetyki chemicznej i katalizy, syntezy organicznej i syntezy polimerów,
a także technologii materiałów ceramicznych. Dotyczą one, m.in., nowych metod opisu agregacji i fragmentacji w zastosowaniu do procesów polimeryzacji i degradacji polimerów, katalizy kompleksami metali w przemianach związków epoksydowych oraz syntezy związków biologicznie czynnych.