Strona: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego / Wydział Chemiczny

Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

 • dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz - kierownik
 • prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski
 • dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Agnieszka Bukowska, prof. PRz
 • dr hab. inż. Grażyna Groszek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Jaromir Lechowicz, prof. PRz
 • dr inż. Agata Bajek-Bil
 • dr inż. Karol Bester
 • dr inż. Michał Kawalec
 • dr inż Maciej Kisiel

Doktoranci:

 • mgr inż. Aleksandra Kawka (opiekun/promotor: dr inż. Karol Bester, Prof. PRz / prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski)
 • mgr inż. Filip Rękas (opiekun dr hab. inż. Jaromir Lechowicz prof. PRz)
 • mgr inż. Weronika Trytek (opiekun/promotor: dr inż. Maciej Kisiel / dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz)
 • mgr inż. Aleksandra Zioło (opiekun/promotor: dr inż. Małgorzta Walczak/dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz)

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Marek Furman
 • mgr inż. Monika Mytych
 • mgr inż. Beata Smusz

Emerytowani profesorowie:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Galina – wieloletni kierownik Katedry

zespol2017popweb.jpg

Zdjęcie z dnia: 28-09-2017

Więcej informacji o Katedrze pod adresem: http://ktimch.w.prz.edu.pl/

Profil badawczy

Działalność badawcza Katedry obejmuje zagadnienia z zakresu fizykochemii i fizyki polimerów, kinetyki chemicznej i katalizy, syntezy organicznej i syntezy polimerów,
a także technologii materiałów ceramicznych. Dotyczą one, m.in., nowych metod opisu agregacji i fragmentacji w zastosowaniu do procesów polimeryzacji i degradacji polimerów, katalizy kompleksami metali w przemianach związków epoksydowych oraz syntezy związków biologicznie czynnych.