Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. inż. Dorota Antos - kierownik Katedry
 • prof. dr hab. inż. Roman Petrus
 • prof. dr hab. inż Krzysztof Kaczmarski
 • dr hab. inż. Ireneusz Opaliński, prof. PRz
 • dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz, prof. PRz
 • dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz
 • dr inż. Roman Bochenek
 • dr inż. Grzegorz Poplewski
 • dr inż. Marcin Chutkowski
 • dr inż. Izabela Poplewska
 • dr inż. Renata Muca
 • dr inż. Wojciech Marek
 • mgr inż. Karolina Leś
 • mgr inż. Grzegorz Król

Doktoranci:

 • mgr inż. Sylwia Ryś
 • mgr inż. Rafał Gorczyca
 • mgr Justyna Kamińska
 • mgr inż. Karol Kowalski
 • mgr inż. Maksymilian Olbrycht
 • mgr inż. Sylwia Kozdra
 • mgr inż. Małgorzata Wójcik
 • mgr inż. Michał Kołodziej

Pracownik naukowo-techniczny:

 • dr inż. Mateusz Przywara

Asystent naukowy:

 • dr inż. Marek Leśko

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Bożena Bieda
 • mgr inż. Andrzej Rzeszutko

 

Wieloletnim, zasłużonym pracownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej był zmarły w 2010 roku

 • prof. dr hab. inż. Jacek Jeżowski

 ci_img_0302-fot-marian-misiakiewicz.jpg

Profil badawczy Katedry

Główne zainteresowania naukowe pracowników Katedry:

 • modelowanie i przenoszenie skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych metodą adsorpcji, chromatografii adsorpcyjnej oraz ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz w aparatach kolumnowych,
 • modelowanie procesów ekstrakcyjno-reakcyjnych w urządzeniach mieszalnikowo-odstojnikowych,
 • badanie i modelowanie procesów reaktorowych w układach homo- i heterofazowych, a w szczególności katalizy heterogenicznej,
 • projektowanie zintegrowanych systemów technologicznych - sieci wymienników ciepła i masy,
 • opracowanie algorytmów i procedur komputerowych optymalizacji matematycznej według strategii stochastycznych: Adaptacyjne Przeszukiwanie Losowe, Algorytmy Genetyczne i Symulowane Wyżarzanie,
 • badanie i modelowanie właściwości materiałów rozdrobnionych,
 • wpływ wilgotności na przebieg procesów z udziałem proszkowych materiałów przemysłowych i roślinnych.

Więcej o Katedrze na stronie http://ich.prz.edu.pl

 

Oferta usługowa Katedry

 • optymalizacja parametrów pracy procesów inżynierii chemicznej,
 • minimalizacja zużycia wody procesowej oraz emisji ścieków wodnych,
 • modelowanie i przenoszenie skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych metodą adsorpcji, chromatografii adsorpcyjnej oraz ekstrakcji w układzie ciecz – ciecz w aparatach kolumnowych,
 • modelowanie procesów ekstrakcyjno-reakcyjnych w urządzeniach mieszalnikowo ‑odstojnikowych,
 • badanie i modelowanie procesów reaktorowych w układach homo- i heterofazowych,  a w szczególności katalizy heterogenicznej,
 • projektowanie zintegrowanych systemów technologicznych – sieci wymienników ciepła i masy
 • opracowanie algorytmów i procedur komputerowych optymalizacji matematycznej według strategii stochastycznych: Adaptacyjne Przeszukiwanie Losowe, Algorytmy Genetyczne i Symulowane Wyżarzanie,
 • badanie i modelowanie właściwości materiałów rozdrobnionych oraz procesów z ich udziałem,
 • badanie wpływu wilgotności na przebieg procesów z udziałem proszkowych materiałów przemysłowych

 

Oferta Laboratorium Badawczego Materiałów Sypkich

Oferta Laboratorium Zaawansowanych Technik Chromatografii Cieczowej