Strona: Skład Rady i jej kompetencje / Wydział Chemiczny

Skład Rady i jej kompetencje

 1. Sławomir Bem  Grupa Azoty S.A., Tarnów
 2. Agnieszka Czubkowska   POLKEMIC Sp. z o. o., Rzeszów
 3. Ewa Dydek   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Rzeszów
 4. Regina Gnatek   Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Naukowej ICSO
 5. Fryderyk Kłeczek   LINKER Europa Sp. z o.o., Tyczyn
 6. Barbara Kostyra, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 7. Agnieszka Kozubek-Bespalenko  LERG SA, Pustków
 8. Paweł Kuryło   OLIMP Laboratories Sp. z o.o., Nagawczyna
 9. Marek Kyc   POLIMARKY Sp. z o.o., Rzeszów
 10. Agata Machowicz   GAMRAT Spółka Akcyjna, Jasło
 11. Dorota Maślanka   SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., Rzeszów
 12. Piotr Mikrut   Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, Lubzina
 13. Tadeusz Pietrasz   ICN Polfa, Rzeszów
 14. Marta Półtorak, MARMA Polskie Folie - Rzeszów
 15. Waldemar Purc   TEREZ Performance Polymers Sp. z o. o., Rogoźnica
 16. Aneta Raś  Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, Nowa Dęba
 17. Janusz Rogulski   CIECH Sarzyna SA, Nowa Sarzyna
 18. Edward Rój   Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy 
 19. Tadeusz Sanocki   SPLAST Sp. z o.o., Jedlicze
 20. Andrzej Sobkowiak   Politechnika Rzeszowska 
 21. Danuta Stępień IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Rzeszów
 22. Robert Szałajko   RYMATEX, Rymanów
 23. Marian Wronikowski   FIBRAIN Sp. z o.o., Rogoźnica

Zadaniem Rady Gospodarczej jest:

1. wyrażenie opinii na temat:

 • poziomu wykształcenia absolwentów (ocena efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),
 • zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności kształcenia,
 • organizacji, prowadzenia i opiniowania praktyk i staży zawodowych,
 • możliwości wykonywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac doktorskich zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych,

2. zapoznanie się z aktualnym programem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i dyskusja nad nimi,

3. opracowanie wniosków i uwag do rozpatrzenia przez Wydziałową Komisję ds. Planów i Programów Studiów.