Strona: Skład Rady i jej kompetencje / Wydział Chemiczny

Skład Rady i jej kompetencje

 1. Sławomir Bem  Grupa Azoty S.A., Tarnów
 2. Agnieszka Czubkowska   POLKEMIC Sp. z o. o., Rzeszów
 3. Ewa Dydek   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Rzeszów
 4. Regina Gnatek   Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Naukowej ICSO
 5. Fryderyk Kłeczek   LINKER Europa Sp. z o.o., Tyczyn
 6. Barbara Kostyra, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 7. Agnieszka Kozubek-Bespalenko  LERG SA, Pustków
 8. Paweł Kuryło   OLIMP Laboratories Sp. z o.o., Nagawczyna
 9. Marek Kyc   POLIMARKY Sp. z o.o., Rzeszów
 10. Agata Machowicz   GAMRAT Spółka Akcyjna, Jasło
 11. Piotr Mikrut   Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, Lubzina
 12. Marta Półtorak, MARMA Polskie Folie - Rzeszów
 13. Waldemar Purc   TEREZ Performance Polymers Sp. z o. o., Rogoźnica
 14. Aneta Raś  Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, Nowa Dęba
 15. Janusz Rogulski   CIECH Sarzyna SA, Nowa Sarzyna
 16. Tadeusz Sanocki   SPLAST Sp. z o.o., Jedlicze
 17. Andrzej Sobkowiak   Politechnika Rzeszowska 
 18. Danuta Stępień IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Rzeszów
 19. Robert Szałajko   RYMATEX, Rymanów
 20. Marian Wronikowski   FIBRAIN Sp. z o.o., Rogoźnica

Zadaniem Rady Gospodarczej jest:

1. wyrażenie opinii na temat:

 • poziomu wykształcenia absolwentów (ocena efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),
 • zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności kształcenia,
 • organizacji, prowadzenia i opiniowania praktyk i staży zawodowych,
 • możliwości wykonywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac doktorskich zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych,

2. zapoznanie się z aktualnym programem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i dyskusja nad nimi,

3. opracowanie wniosków i uwag do rozpatrzenia przez Wydziałową Komisję ds. Planów i Programów Studiów.