Skład Rady i jej kompetencje

 1. Sławomir Bem   Zakłady Azotowe „AZOTY Tarnów”, Tarnów
 2. Agnieszka Czubkowska   POLKEMIC Sp. z o. o., Rzeszów
 3. Ewa Dydek   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Rzeszów
 4. Regina Gnatek   Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Naukowej ICSO
 5. Maria Kania   CIECH R&D Sp. z o.o
 6. Fryderyk Kłeczek   LINKER Europa Sp. z o.o., Tyczyn
 7. Wojciech Komala   TIKKURILA Polska S.A.
 8. Barbara Kostyra, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 9. Agnieszka Kozubek-Bespalenko  LERG SA, Pustków
 10. Paweł Kuryło   OLIMP Laboratories Sp. z o.o., Nagawczyna
 11. Marek Kyc   POLIMARKY Sp. z o.o., Rzeszów
 12. Dominik Liwocz   Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, Nowa Dęba
 13. Agata Machowicz   GAMRAT Spółka Akcyjna, Jasło
 14. Dorota Maślanka   SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., Rzeszów
 15. Piotr Mikrut   Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, Lubzina
 16. Tadeusz Pietrasz   ICN Polfa, Rzeszów
 17. Marta Półtorak, MARMA Polskie Folie 
 18. Waldemar Purc   TEREZ Performance Polymers Sp. z o. o., Rogoźnica
 19. Edward Rój   Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy 
 20. Tadeusz Sanocki   SPLAST Sp. z o.o., Jedlicze
 21. Andrzej Sobkowiak   Politechnika Rzeszowska 
 22. Robert Szałajko   RYMATEX, Rymanów
 23. Paweł Toporowski   AXTONE S.A., Kańczuga 
 24. Marian Wronikowski   FIBRAIN Sp. z o.o., Rogoźnica

Zadaniem Rady Gospodarczej jest:

1. wyrażenie opinii na temat:

 • poziomu wykształcenia absolwentów (ocena efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),
 • zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności kształcenia,
 • organizacji, prowadzenia i opiniowania praktyk i staży zawodowych,
 • możliwości wykonywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac doktorskich zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych,

2. zapoznanie się z aktualnym programem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i dyskusja nad nimi,

3. opracowanie wniosków i uwag do rozpatrzenia przez Wydziałową Komisję ds. Planów i Programów Studiów.