Skład Rady i jej kompetencje

 1. Sławomir Bem  Grupa Azoty S.A., Tarnów
 2. Agnieszka Czubkowska   POLKEMIC Sp. z o. o., Rzeszów
 3. Ewa Dydek   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Rzeszów
 4. Regina Gnatek   Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Naukowej ICSO
 5. Maria Kania   CIECH R&D Sp. z o.o
 6. Fryderyk Kłeczek   LINKER Europa Sp. z o.o., Tyczyn
 7. Wojciech Komala   TIKKURILA Polska S.A.
 8. Barbara Kostyra, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
 9. Agnieszka Kozubek-Bespalenko  LERG SA, Pustków
 10. Paweł Kuryło   OLIMP Laboratories Sp. z o.o., Nagawczyna
 11. Marek Kyc   POLIMARKY Sp. z o.o., Rzeszów
 12. Dominik Liwocz   Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, Nowa Dęba
 13. Agata Machowicz   GAMRAT Spółka Akcyjna, Jasło
 14. Dorota Maślanka   SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., Rzeszów
 15. Piotr Mikrut   Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA, Lubzina
 16. Tadeusz Pietrasz   ICN Polfa, Rzeszów
 17. Marta Półtorak, MARMA Polskie Folie - Rzeszów
 18. Waldemar Purc   TEREZ Performance Polymers Sp. z o. o., Rogoźnica
 19. Edward Rój   Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy 
 20. Tadeusz Sanocki   SPLAST Sp. z o.o., Jedlicze
 21. Andrzej Sobkowiak   Politechnika Rzeszowska 
 22. Danuta Stępień IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Rzeszów
 23. Robert Szałajko   RYMATEX, Rymanów
 24. Paweł Toporowski   AXTONE S.A., Kańczuga 
 25. Marian Wronikowski   FIBRAIN Sp. z o.o., Rogoźnica

Zadaniem Rady Gospodarczej jest:

1. wyrażenie opinii na temat:

 • poziomu wykształcenia absolwentów (ocena efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych),
 • zapotrzebowania na nowe kierunki i specjalności kształcenia,
 • organizacji, prowadzenia i opiniowania praktyk i staży zawodowych,
 • możliwości wykonywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz prac doktorskich zgłaszanych przez interesariuszy zewnętrznych,

2. zapoznanie się z aktualnym programem kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów i dyskusja nad nimi,

3. opracowanie wniosków i uwag do rozpatrzenia przez Wydziałową Komisję ds. Planów i Programów Studiów.