Oprogramowanie

Microsoft Imagine Premium

Microsoft Imagine Premium (dawniej: Microsoft DreamSpark oraz MSDN Academic Alliance) – program firmy Microsoft dedykowany dla wydziałów technicznych uczelni wyższych. Umożliwia pracownikom i studentom Wydziału pobieranie oprogramowania firmy Microsoft w tym: systemów operacyjnych, oprogramowania serwerowego, narzędzi  programistycznych.

Program nie udostępnia pakietu Office (Word, Excel, Power Point).

Dystrybucja oprogramowania realizowana jest w oparciu o elektroniczny serwis "ELMS (Electronic License Management System) WebStore for Microsoft Imagine".

ELMS WebStore


Zasady uczestnictwa

  • Oprogramowanie może być wykorzystane jedynie do celów niekomercyjnych (dydaktyka, badania naukowe). Nie wolno go używać do budowania infrastruktury Wydziału.
  • Z oprogramowania korzystać mogą pracownicy i studenci Wydziału Chemicznego PRz, po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie ELMS WebStore.
  • Studenci uczestniczący w zajęciach prowadzonych na Wydziale Chemicznym PRz uprawnieni są do instalacji dostarczonego w ramach pakietu Imagine Premium oprogramowania na własnych komputerach. 
    Oprogramowanie może być używane po zakończeniu studiów pod warunkiem przestrzegania warunków licencji.

Rejestracja

Do zarejestrowanie w systemie ELMS WebStore wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail w domenie prz.edu.pl.

W celu rejestracji należy:

  • wejść na stronę ELMS WebStore
  • kliknąć Register, następnie request an account
  • wypełnić formularz i wysłać
  • postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w e-mailu, który zostanie wysłany po weryfikacji danych przez administratora.

Statistica

Oprogramowanie Statistica firmy StatSoft dostępne jest dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej w ramach licencji akademickiej Site License, umożliwiającej działania o charakterze edukacyjnym i badawczym.
Dostęp do oprogramowania przez stonę Centrum Informatyzacji PRz.

Statistica 

Kontakt

Grzegorz Iwaszek
Wydział Chemiczny PRz
pokój: H240
e-mail: giwaszek@prz.edu.pl
tel: 17 865 1405