Strona: Wybory specjalności i przedmiotów obieralnych / Wydział Chemiczny

Wybory specjalności i przedmiotów obieralnych

Wybór specjalności odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru specjalności na studiach I i II stopnia, obowiązującym na Wydziale Chemicznym.