Strona: Wybory specjalności i przedmiotów obieralnych / Wydział Chemiczny

Wybory specjalności i przedmiotów obieralnych

Wybór specjalności odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 3 Dziekana Wydziału Chemicznego PRz z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu wyboru specjalności na studiach I i II stopnia: