Strona: Katedra Chemii Organicznej / Wydział Chemiczny

Katedra Chemii Organicznej

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

Doktoranci:

 • mgr inż. Anna Strzałka

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • dr inż. Ewelina Chmiel-Bator
 • mgr inż. Beata Krzykowska
 • mgr inż. Marzena Szpiłyk
 • mgr inż. Dorota Tyrka

Profil badawczy

 • synteza wielofunkcyjnych związków heterocyklicznych z atomami azotu i dendrymerów,
 • badania poliaddycji i polikondensacji monomerów wielofunkcyjnych, w szczególności z pierścieniami zawierającymi atomy azotu,
 • synteza hydroksymetylowych pochodnych ketonów jako reaktywnych rozpuszczalników związków pierścieniowych zawierających atomy azotu,
 • polimery o zwiększonej termoodporności i zmniejszonej palności,
 • kinetyka i mechanizmy wybranych reakcji organicznych,
 • zaawansowana analiza termiczna polimerów i związków farmakologicznie czynnych.

 Więcej o Katedrze pod adresem:

https://chorg.prz.edu.pl/