Strona: Pracownia Badań i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych / Wydział Chemiczny

Pracownia Badań i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych

Nauczyciele akademiccy:

  • prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy - kierownik Pracowni
  • dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz
  • dr inż. Rafał Oliwa

Pracownicy inżynieryjno-techniczny:

  • mgr inż. Tomasz Gołąb

Oferta laboratorium skierowana jest do podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją innowacyjnych tworzyw polimerowych i ich przetwórstwem, które dotyczą branży lotniczej, motoryzacyjnej oraz budownictwa w zakresie modyfikacji oraz badań polimerowych.

  • otrzymywanie mieszanek polimerowych metodą wytłaczania mieszającego
  • otrzymywanie kształtek do badań metodą wtryskiwania lub odlewania w komorze próżniowej
  • badanie właściwości wytrzymałościowych (mechanicznych i termicznych) kształtek polimerowych
  • badanie odporności na płomień tworzyw polimerowych: wskaźniktlenowy (LOI), odporność na płomień metodą L94 oraz mikrokalorymetrii stożkowej
  • badanie właściwości reologicznych stopionych polimerów (reometria kapilarna), ciekłych polimerów (reometry obrotowe) oraz mieszanek gumowych (wulkametr z oscylującym rotorem)
  • badania morfologii i właściwości poszczególnych faz w wielofazowych układach polimerowych (mikroskop AFM)