Strona: Studia II stopnia (magisterskie) / Wydział Chemiczny

Studia II stopnia (magisterskie)

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej prowadzi nabór studia drugiego stopnia na kierunkach:

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia spoza Wydziału Chemicznego PRz