JUBILEUSZ 50-LECIA WYDZIAŁU

Program uroczystości

Jubileuszu 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej

23 czerwca 2018 r.

Msza św.

Uroczyste Seminarium Jubileuszowe

  1. Otwarcie
  2. Przywitanie Gości
  3. Wystąpienia Gości
  4. Wydział dzisiaj
  5. Historia WCh
  6. Wręczenie Medali Zasłużonym dla PRz oraz Honorowego Profesora PRz

Przerwa kawowa

  1. Wykład Doktora Honoris Causa
  2. Sesja popularnonaukowa
  3. Prezentacje firm wspierających i współpracujących z Wydziałem

Przerwa obiadowa

Spotkania Absolwentów w jednostkach Wydziału

Kolacja - Spotkania po latach