Strona: Naukowe Koło Biotechnologów "INSERT" / Wydział Chemiczny

Naukowe Koło Biotechnologów "INSERT"

insert_logo.png

Koło Naukowe „Insert” skupia studentów biotechnologii, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz realizować pasje naukowe. W ramach spotkań organizowane są seminaria przygotowywane przez studentów dotyczące ich zainteresowań oraz pracy naukowej. Członkowie Koła uczestniczą
w konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia oraz nawiązując kontakty ze studentami z innych uczelni. Studenci działający w Kole przygotowują również stoiska pokazowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Dni Otwartych oraz Konferencji, na których zobaczyć można podstawowy sprzęt niezbędny w pracy biotechnologa. 


Opiekun Koła

  • dr hab. Łukasz Uram, prof. PRz


 Oficjalny e-mail:

insert.prz@gmail.com


nd8_3944.jpg

Galeria

fot1.jpg

Fot. 1 - Studenci z KNSB "INSERT" podczas testów nowego zestawu do izolacji DNA

fot2.jpg

Fot. 2 - Studenci z KNSB "INSERT" wraz z opiekunem podczas Opłatka Kół Naukowych 2015

fot3.jpg
Fot. 3 - Studenci z KNSB "INSERT" podczas "11 Międzynarodowej Konferencji Młodych Przyrodników" w Zielonej Górze