Rada Wydziału

Samodzielni pracownicy naukowi

 • Prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS
 • Prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI
 • Dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz
 • Dr hab. inż.  Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Barbara DĘBSKA, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Grażyna GROSZEK, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, prof. PRz
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof KACZMARSKI
 • Prof. dr hab. inż. Jan KALEMBKIEWICZ
 • Prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • Prof. dr hab. Jaroslav LEGÁTH
 • Prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • Dr hab. inż. Renata LUBCZAK, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Mariusz OLEKSY, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Ireneusz OPALIŃSKI, prof. PRz
 • Prof. dr hab. inż. Roman PETRUS
 • Dr hab. inż. Wojciech PIĄTKOWSKI, prof. PRz
 • Dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Marek POTOCZEK, prof. PRz
 • Prof. dr hab. Marek PYDA
 • Dr hab. inż. Tomasz RUMAN, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Przemysław SANECKI, prof. PRz
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
 • Dr hab. inż. Mirosław SZUKIEWICZ, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Mirosław TYRKA, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Iwona ZARZYKA, prof. PRz
 • Dr hab. Danuta ZASTAWNA, prof. PRz

 

Pozostali pracownicy naukowi

 • Dr inż. Roman BOCHENEK
 • Dr Aleksandra BOCIAN
 • Dr inż. Elżbieta CHMIEL-SZUKIEWICZ
 • Dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA
 • Mgr inż. Marcin JAROMIN
 • Dr inż. Anna KUŹNIAR
 • Dr inż. Tomasz PACZEŚNIAK
 • Dr inż. Bogdan PAPCIAK
 • Dr inż. Eleonora SOČO
 • Dr inż. Joanna WOJTURSKA

 

Pracownicy inżynieryjno - techniczni

 • Mgr inż. Maria FIBIGER
 • Mgr inż. Lucyna GMITEREK
 • Zofia GRODECKA

 

Doktoranci

 • Mgr inż. Adrian ARENDOWSKI
 • Mgr inż. Maciej KISIEL

 

Studenci

 • Kamil CZECH
 • Tomasz FALISZEWSKI
 • Bartłomiej FILIP
 • Gabriela GĄSIOR
 • Piotr HAŁYS
 • Magdalena HEJNAR
 • Ewa JUSZKIEWICZ
 • Kacper SADOWSKI
 • Patryk WALCZYK

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 • Dr Bożena KRÓL – przedstawiciel NSZZ
 • Dr inż. Julian KOZIOŁ - przedstawiciel ZNP