Strona: Rada Wydziału / Wydział Chemiczny

Rada Wydziału

W skład Rady Wydziału wchodzą:

Dziekan:

 • prof. dr hab. inż. Dorota Antos

Prodziekani:

 • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 • dr inż. Dorota Głowacz-Czerwonka, prof. PRz
 • dr inż. Joanna Wojturska, prof. PRz

Kierownicy Katedr/Zakładów:

 • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz
 • dr hab. inż. Renata Lubczak, prof. PRz
 • dr hab. inż. Beata Mossety-Leszczak, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Tyrka

Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

 • dr hab. Aleksandra Bocian, prof. PRz
 • dr. hab. inż. Agnieszka Bukowska, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Wiktor Bukowski
 • dr hab. inż. Grażyna Groszek, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Król
 • dr hab. inż. Jaromir Lechowicz, prof. PRz
 • prof. dr hab. Jaroslav Legáth
 • prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak
 • dr hab. Joanna Nizioł, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Roman Petrus
 • dr hab. inż. Wojciech Piątkowski, prof. PRz
 • dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz
 • dr hab. inż. Marek Potoczek, prof. PRz
 • dr hab. inż. Piotr Skitał, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak
 • dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz, prof. PRz
 • dr hab. Łukasz Uram, prof. PRz
 • dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Iwona Zarzyka

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 • dr inż. Karol Bester, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
 • dr inż. Roman Bochenek, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz, Katedra Chemii Organicznej
 • dr inż. Anna Kuźniar, prof. PRz, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
 • dr inż. Andrzej Łyskowski, Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
 • dr inż. Rafał Oliwa, Katedra Kompozytów Polimerowych
 • dr inż. Tomasz Pacześniak, Katedra Chemii Fizycznej

Kierownik administracyjny wydziału oraz dwóch przedstawicieli pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr inż. Małgorzata Gabryel-Raus
 • mgr inż. Lucyna Gmiterek
 • mgr inż. Marzena Szpiłyk

Przedstawiciele zarządu wydziałowego samorządu studenckiego:

 • Jakub Chwojko
 • Piotr Kruglej
 • inż. Anna Nieczaj

Przedstawiciele doktorantów:

 • mgr inż. Dominika Czachor-Jadacka

Przedstawiciel związków zawodowych:

 • mgr inż. Marcin Jaromin - Związek Zawodowy NSZZ Solidarność
 • mgr inż. Piotr Szałański - Związek Nauczycielstwa Polskiego