Strona: Katedra Chemii Fizycznej / Wydział Chemiczny

Katedra Chemii Fizycznej

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

Doktoranci:

 • mgr Monika Flejszar
 • mgr inż. Angelika Macior
 • mgr inż. Małgorzata Sroka
 • mgr inż. Karolina Surmacz

 Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Anna Florczak
 • mgr Klaudia Knap
 • mgr inż. Ewelina Kucaj

Studenci zaangażowani w projekty naukowe:

 • inż. Martyna Korbecka
 • inż. Zuzanna Michno
 • inż. Martyna Niemiec
 • inż. Katarzyna Kisiel
 • inż. Kinga Ślusarczyk

Wizytujący naukowcy:

 • mgr Giacomo Damonte

 

Profil badawczy

 • elektrochemiczne metody syntez i przemian związków i materiałów organicznych,
 • utlenianie związków organicznych za pomocą tlenu cząsteczkowego i wodoronadtlenków katalizowane przez kompleksy metali przejściowych,
 • zastosowanie procesów katalitycznych do przemian surowców odnawialnych,
 • elektrochemicznie kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (eATRP),
 • synteza dobrze zdefiniowanych makrocząsteczek z wykorzystaniem metod ATRP,
 • elektrochemiczne wytwarzanie powłok konwersyjnych na metalach lekkich,
 • heterogeniczne katalizatory przemian substancji organicznych oparte na materiałach węglowych,
 • katalizatory reakcji utleniania wody.

Więcej o Katedrze pod adresem:

http://kchf.portal.prz.edu.pl/pl/