Strona: Rada Dyscypliny INŻYNIERIA CHEMICZNA / Wydział Chemiczny

Rada Dyscypliny INŻYNIERIA CHEMICZNA

Komunikat: przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30.04.2019


 • prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS - przewodnicząca
 • dr hab. inż. Łukasz BYCZYŃSKI, prof. PRz - z-ca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Piotr SKITAŁ, prof. PRz - sekretarz
 • dr hab. Aleksandra BOCIAN, prof. PRz
 • dr hab. inż. Agnieszka BUKOWSKA, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Wiktor BUKOWSKI
 • prof. dr hab. inż. Paweł CHMIELARZ
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof KACZMARSKI
 • dr hab. inż. Jaromir LECHOWICZ, prof. PRz
 • prof. dr hab. Jaroslav LEGÁTH
 • dr hab. inż. Renata LUBCZAK, prof. PRz
 • dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • dr hab. Joanna NIZIOŁ, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mariusz OLEKSY
 • dr hab. Barbara PILCH-PITERA, prof. PRz
 • dr hab. inż. Marek POTOCZEK, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Tomasz RUMAN
 • dr hab. inż. Mirosław SZUKIEWICZ, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Mirosław TYRKA
 • dr hab. Łukasz URAM, prof. PRz
 • dr hab. inż. Wojciech ZAPAŁA, prof. PRz
 • prof. dr hab. inż. Iwona ZARZYKA

Do zadań Rady dyscypliny należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w zakresie stopni naukowych,
 2. podejmowanie decyzji w sprawach nadawania stopni naukowych w dyscyplinie,
 3. opracowanie standardów prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie,
 4. przygotowanie planu rozwoju dyscypliny,
 5. prowadzenie działania mającego na celu uzyskanie jak najwyższej kategorii naukowej w dyscyplinie,
 6. dokonywanie weryfikacji zgodności merytorycznej publikacji z dyscypliną wskazaną przez autora (w przypadku publikacji w czasopismach nie przypisanych do danej dyscypliny).