Strona: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej / Wydział Chemiczny

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman - kierownik
 • prof. dr hab. inż. Jan Kalembkiewicz
 • dr hab. inż. Piotr Skitał, prof. PRz
 • dr inż. Małgorzata Kosińska-Pezda
 • dr inż. Anna Kuźniar, prof. PRz
 • dr Maria Misiorek
 • dr inż. Bogdan Papciak, prof PRz
 • dr Janusz Pusz
 • dr inż. Elżbieta Sitarz-Palczak
 • dr inż. Eleonora Sočo
 • dr hab. Łukasz Uram, prof. PRz
 • dr Elżbieta Woźnicka
 • dr inż. Lidia Zapała

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Lucyna Gmiterek
 • mgr inż. Irena Trojnar

Doktoranci:

 • mgr inż. Aleksandra Domańska
 • mgr inż. Artur Kołodziej
 • mgr inż. Joanna Markowicz
 • mgr inż. Aneta Płaza
 • mgr inż. Rafał Rawski 

Szczegółowe informacje o Zakładzie pod adresem: http://zchnia.prz.edu.pl/

 

Profil Badawczy

 • Fizykochemia i zastosowanie układów wielofazowych do rozdziału mieszanin: ekstrakcja i równowagi jonów metali, kwasów i aminokwasów w układach dwu- i trójfazowych właściwych i micelarnych, badania podstawowe i aplikacyjne (metale ciężkie i śladowe, fenoksykwasy i środki ochrony roślin, aminokwasy aromatyczne i preparaty farmaceutyczne).
 • Kontrola analityczna stałych odpadów przemysłowych i ich oddziaływania na środowisko: popioły przemysłowe, szlamy, stały opad atmosferyczny, gleba i jej zanieczyszczenia - ekstrakcja sekwencyjna, skład chemiczny, mobilność środowiskowa metali, biodegradacja form toksycznych metali.
 • Analiza specjacyjna metali w materiałach przemysłowych i środowiskowych: optymalizacja warunków analitycznych.
 • Ocena jakości produktu: wpływ starzenia próbki na wynik analityczny.
 • Bioflawonoidy i ich sulfonowe pochodne: kompleksy z jonami metali, synteza, właściwości, analityczne i medyczne zastosowanie.
 • Kompleksy jonów metali z wybranymi flawonoidami: synteza, właściwości laserowe i półprzewodnikowe, analityczne i medyczne zastosowanie.
 • Bezmatrycowe metody w laserowej spektrometrii mas.
 • Obrazowanie spektrometrią mas.
 • Poszukiwanie biomarkerów nowotworowych metodami spektroskopowymi.
 • Przeciwnowotworowe właściwości dendrymerów PAMAM skoniugowanych z molekułami o potencjale terapeutycznym.
 • Zastosowanie nowych flawonoidów w terapii nowotworów.
 • Badania biologiczne z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej.
 • Badanie zmian profilu ekspresji białek w komórkach nowotworowych, poddanych działaniu eksperymentalnych leków przeciwnowotworowych.