Strona: Rekrutacja poprzez uznanie efektów uczenia się / Wydział Chemiczny

Rekrutacja poprzez uznanie efektów uczenia się

Wydziałowi koordynatorzy ds. potwierdzania efektów uczenia się:

  • dla kierunku technologia chemiczna:

prof. dr hab. inż. Tomasz Ruman
tomruman@prz.edu.pl

Dyżur w środy w godz. 12.00-13.00, H-60

  • dla kierunku inżynieria chemiczna i procesowa:

dr hab. inż. Wojciech Zapała, prof. PRz
ichwz@prz.edu.pl
Dyżur w środy w godz. 12.00-13.00, H-129

Wykaz modułów zajęć wyłączonych z postępowania o uznanie efektów uczenia się.