Strona: Katedra Polimerów i Biopolimerów / Wydział Chemiczny

Katedra Polimerów i Biopolimerów

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

  • dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz - kierownik Katedry
  • prof. dr hab. inż. Piotr Król
  • dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz
  • dr hab. Joanna Nizioł, prof. PRz
  • dr inż. Joanna Wojturska, prof. PRz

Pracownicy naukowi oraz inżynieryjno-techniczni:

  • mgr inż. Małgorzata Kowal
  • mgr inż. Katarzyna Bazan-Strama

 Doktoranci:

  • mgr inż. Dominika Czachor-Jadacka
  • mgr inż. Katarzyna Pojnar