Strona: Inżynieria farmaceutyczna / Wydział Chemiczny

Inżynieria farmaceutyczna

biology-doctor-health-4154.jpg

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

To innowacyjne połączenie inżynierii, technologii chemicznej i farmacji, które zaowocuje obecnością na rynku pracy inżynierów chemików bardzo dobrze znających i rozumiejących specyfikę zarówno produkcji farmaceutycznej, jak również standardy produkcji obowiązujące wytwórców suplementów diety czy wyrobów weterynaryjnych.

Absolwent kierunku studiów inżynieria farmaceutyczna będzie inżynierem przygotowanym do rozwiązywania problemów związanych z produkcją wyrobów farmaceutycznych oraz projektowaniem i eksploatacją urządzeń, procesów i systemów niezbędnych w przemyśle farmaceutycznym i branżach pokrewnych, w tym będzie:

 1. posiadał wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych
  i technologicznych prowadzących do otrzymania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków;
 2. posiadał umiejętność integracji wiedzy z zakresu nauk biologicznych, inżynierii i technologii chemicznej, dzięki czemu będzie zdolny do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 3. dysponował wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w przemyśle farmaceutycznym, uregulowań prawnych dotyczących produktów farmaceutycznych, gospodarowania odpadami i bezpieczeństwa pracy
 4. posiał kwalifikacje zgodne z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie określonym dla stanowiska Osoba Wykwalifikowana.

 Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym i branżach pokrewnych tj:

 1. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją leków, a także substancji czynnych będących składnikami leków,
 2. w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego;
 3. u producentów i dystrybutorów produktów leczniczych weterynaryjnych,
 4. w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, dystrybucją, prowadzeniem badań, marketingiem i promocją kosmetyków i produktów kosmetycznych,
 5. laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną oraz oceną jakości produktów w tym produktów farmaceutycznych.