Strona: Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia / Wydział Chemiczny

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia

Termin egzaminu

Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami Wydziału Chemicznego) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny odbędzie się 

  • 15 stycznia 2021 r. (piątek)  - termin podstawowy
  • 29 stycznia 2021 r. (piątek)  - termin poprawkowy

godz. 16.00 - biotechnologia, godz. 17.30 - technologia chemiczna

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu

W związku wytycznymi w sprawie organizacji kształcenia w Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, egzamin zostanie przeprowadzony zdalnie, poprzez platformę e-learningową Uczelni.

pdf.pngZasady przeprowadzania pisemnego egzaminu sprawdzającego dla kandydatów na studia II stopnia