Strona: Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia / Wydział Chemiczny

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia

Termin egzaminu

Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami Wydziału Chemicznego) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny odbędzie się:

  • 1 lutego 2024 r. (czwartek)  - termin podstawowy

    8.00 - biotechnologia

    9.00 - inżynieria farmaceutyczna

    9.30 - technologia chemiczna

    10.00 - technologie wodorowe

  • 8 lutego 2024 r. (czwartek), godz.10.00  - termin poprawkowy

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do prodziekana ds kształcenia (jwojturska@prz.edu.pl) na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu