Strona: Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia / Wydział Chemiczny

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia

Termin egzaminu

Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami Wydziału Chemicznego) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny odbędzie się 

  • 14 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 12.15  - termin podstawowy
  • 28 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 12.15  - termin poprawkowy

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu

pdf.pngZasady przeprowadzania pisemnego egzaminu sprawdzającego dla kandydatów na studia II stopnia