Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia spoza Wydziału Chemicznego PRz odbędzie się w terminach:

  • 13 grudnia 2019 r. (piątek) godz. 15.45
  • 10 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 11.00
  • 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) godz. 11.00
  • 7 lutego 2020 r. (piątek) godz. 8.30

Kandydaci zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.