Strona: Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia / Wydział Chemiczny

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia

Termin egzaminu

Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami Wydziału Chemicznego) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny odbędzie się:

  • 1 lutego 2023 r. (środa), godz. 9.00  - termin podstawowy
  • 8 lutego 2023 r. (środa), godz. 9.00  - termin poprawkowy

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do prodziekana ds kształcenia (jwojturska@prz.edu.pl) na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu