Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia spoza Wydziału Chemicznego PRz odbędzie się w terminach:

  • 14 grudnia 2018 r. (piątek) godz. 8.30
  • 11 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 8.30
  • 25 stycznia 2019 r. (piątek) godz. 8.30
  • 1 lutego 2019 r. (piątek) godz. 8.30

Kandydaci zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.