Strona: Studia I-go stopnia / Wydział Chemiczny

Studia I-go stopnia

Terminy egzaminu

  • 1 lutego 2024 r. (czwartek)  - termin podstawowy

    8.00 - biotechnologia

    8.30 - inżynieria chemiczna i procesowa

    9.00 - inżynieria farmaceutyczna

    9.30 - technologia chemiczna

  • 8 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 10.00  - termin poprawkowy

Studenci są zobowiązani przystąpić do pisemnego egzaminu weryfikującego efekty kształcenia w terminach ustalonych przez prodziekana ds. kształcenia.

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu weryfikującego efekty uczenia się na studiach na Wydziale Chemicznym

   

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2023/2024

.