Strona: Studia I-go stopnia / Wydział Chemiczny

Studia I-go stopnia

Terminy egzaminu

  • 14 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 12.15  - termin podstawowy
  • 28 stycznia 2022 r. (piątek), godz. 12.15  - termin poprawkowy

Studenci są zobowiązani przystąpić do egzaminu w terminach ustalonych przez prodziekana ds. kształcenia.

Kandydaci niebędący absolwentami WCh PRz zgłaszają chęć udziału w egzaminie do Dziekanatu na 7 (siedem) dni przed terminem egzaminu.

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach na Wydziale Chemicznym

   

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2021/2022

.