Wydział

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

nd8_8778wydzialowe.png

Adres korespondencyjny:

Wydział Chemiczny

Politechnika Rzeszowska

al. Powstańców Warszawy 6

35-959 Rzeszów