Dziekanat

Harmonogram pracy dziekanatu

Dziekanat jest czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach: 10.00 - 13.00

W środy Dziekanat nieczynny.


Pomoc materialna dla studentów Wydziału Chemicznego

mgr inż. Ewa Kloc

Centrum Studenckie, bud. O, pokój O.8

tel. (+48 17) 7432513

email: malgowoj@prz.edu.pl


Pracownicy dziekanatu


mgr inż. Małgorzata Gabryel-Raus
Kierownik Administracyjny Wydziału Chemicznego, p. H101a
tel. (+48 17) 865 16 52
fax: (+48 17) 854 36 55,
email: chemia@prz.edu.pl , mgraus@prz.edu.pl


mgr Elżbieta Gancarz 

Biotechnologia, I i II stopień  (CH-DI, CH-DU)
studia doktoranckie
p. H102,  tel. (+48 17) 865 13 75,  egancarz@prz.edu.pl


mgr Barbara Masłoń 

Technologia chemiczna, I i II stopień (CC-DI, CC-DU)
p. H101D,  tel. (+48 17) 865 12 70, bmaslon@prz.edu.pl


mgr inż. Edyta Gąsior-Antos
Inżynieria chemiczna i procesowa, I stopień (CP-DI)
Specjalista ds. finansowo - księgowych
Wydziałowy koordynator ds. systemu USOS
p. H101C, tel. (+48 17) 865 15 86,  tel. (+48 17) 865 17 41egasior@prz.edu.pl

mgr inż. Ewa Kloc - pracownik oddelegowany do Działu Spraw Studenckich