Strona: Katedra Kompozytów Polimerowych / Wydział Chemiczny

Katedra Kompozytów Polimerowych

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

  • prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy - kierownik Katedry
  • prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak
  • dr inż. Rafał Oliwa
  • dr inż. Katarzyna Bulanda

Pracownicy inżynieryjno-techniczny:

  • mgr inż. Tomasz Gołąb
  • mgr Katarzyna Masłowska

Więcej o Katedrze pod adresem:

http://kkp.prz.edu.pl