Strona: Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM" / Wydział Chemiczny

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej "IPSUM"

received_235112820831258.jpeg

Koło Naukowe powstało z myślą o studentach i doktorantach Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Celem Koła Naukowego „IPSUM” jest umożliwienie jego członkom pogłębiania wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej i farmaceutycznej, polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją (RDRP), elektrochemii, inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków oraz ich przemysłowego zastosowania, jak również syntezy i analizy funkcjonalnych związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego (m. in. nanoreaktorów, biopolimerów gwiaździstych i szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni organicznych lub nieorganicznych).

ipsum_v3.jpg

Koło Naukowe „IPSUM” prowadzi prace badawcze w dziedzinie inżynieria chemiczna i farmaceutyczna. Członkowie Koła Naukowego „IPSUM”  mają możliwość uczestnictwa w projektach naukowo-badawczych, stażach naukowych oraz konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym za sprawą współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Carnegie Mellon University, University of Milano, University of Konstanz, University of Padova, Aarhus University, Uniwersytet Jagielloński).

W ramach spotkań organizowane są cykliczne seminaria dające możliwość prezentacji swoich osiągnięć oraz dyskusji wyników. Nawiązując kontakty ze studentami z innych uczelni członkowie Koła Naukowego „IPSUM” angażują się w ciekawe projekty, stwarzające możliwość poznania innych kultur i poszerzenia wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej i farmaceutycznej.

Działalność Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej
i Farmaceutycznej „IPSUM” jest objęta patronatem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego: http://ptchem.prz.edu.pl/main.html

ipsum_v4.jpg

 

Opiekun naukowy Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”:

Prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

E-mail: p_chmiel@prz.edu.pl

Website: http://pchmielarz.v.prz.edu.pl/pl/

Zastępca opiekuna naukowego IPSUM, Kierownik laboratorium IPSUM

Dr inż. Izabela Zaborniak

E-mail: i.zaborniak@prz.edu.pl

Zarząd Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”:

mgr inż. Agata Hochół - przewodniczący

mgr inż. Angelika Macior - sekretarz

mgr inż. Małgorzata Sroka - sekretarz

inż. Kinga Ślusarczyk - wicesekretarz, zastępca kierownika laboratorium IPSUM

Oficjalna strona internetowa Koła Naukowego „IPSUM”

Chmielarz Research Group

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Oficjalny e-mail Koła Naukowego „IPSUM”:

ipsum.prz@gmail.com

 

 AKTUALNOŚCI

  • 09-03-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości syntezy polimerów pochodzenia naturalnego, który odbędzie się 12 marca (czwartek) o godz. 11.20 w sali H12

  • 03-03-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości syntezy polimerów pochodzenia naturalnego, który odbędzie się 5 marca (czwartek) o godz. 11.45 w p. H231

  • 27-02-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości szczepienia szczotek polimerowych z powierzchni organicznych i nieorganicznych, który odbędzie się 27 lutego (czwartek) o godz. 13.00 w p. H231

  • 20-02-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości syntezy polimerów pochodzenia naturalnego oraz polimeryzacji w miniemulsji, który odbędzie się 20 lutego (czwartek) o godz. 11.45 w p. H231

  • 14-02-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości syntezy polimerów pochodzenia naturalnego oraz polimeryzacji w miniemulsji, który odbędzie się 20 lutego (czwartek) o godz. 11.45 w p. H231

  • 08-02-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości syntezy polimerów pochodzenia naturalnego, który odbędzie się 12 lutego (środa) o godz. 11.45 w p. H231

  • 28-01-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na cykl wykładów poświęconych możliwości szczepienia szczotek polimerowych z powierzchni prekursorów implantów kostnych, który odbędzie się 6 lutego (czwartek) o godz. 11.45 w p. H231

  • 14-01-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” zaprasza na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 24 stycznia (piątek) o godz. 13.00 w p. H231

Szczegóły na stronie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej: Aktualności