Aktualności

Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

14-01-2020 r.

Studenckie i Doktoranckie Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM”

zaprasza na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 

24 stycznia (piątek) o godz. 13.00 w p. H231

Koło Naukowe powstało z myślą o studentach i doktorantach Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej. Celem Koła Naukowego „IPSUM” jest umożliwienie jego członkom pogłębiania wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej i farmaceutycznej, polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją (RDRP), inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych oraz ich przemysłowego zastosowania, jak również syntezy i analizy funkcjonalnych związków wielkocząsteczkowych pochodzenia naturalnego (m. in. nanoreaktorów, biopolimerów gwiaździstych i szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni organicznych lub nieorganicznych).

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę w dziedzinie inżynierii chemicznej i farmaceutycznej poprzez uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, stażach naukowych, seminariach oraz konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym za sprawą współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi (Carnegie Mellon University, University of Milano, University of Konstanz, University of Padova, Aarhus University, Uniwersytet Jagielloński).

Działalność Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” jest objęta patronatem Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego: http://ptchem.prz.edu.pl/main.html 

Opiekunem naukowym Studenckiego i Doktoranckiego Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Farmaceutycznej „IPSUM” jest 

dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

E-mail: p_chmiel@prz.edu.pl

Website: http://pchmielarz.v.prz.edu.pl/pl/ 

Link do strony Koła Naukowego „IPSUM”:

https://wch.prz.edu.pl/studenci/kola-naukowe-studentow/kolo-naukowe-inzynierii-chemicznej-i-farmaceutycznej-ipsum

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Powrót do listy aktualności