Strona: Studia II-go stopnia / Wydział Chemiczny

Studia II-go stopnia

Terminy egzaminu

  • 31 maja 2023 r. godz. 11.00-11.30
  • 21 czerwca 2023 r. godz. 9.00-9.30 - egzamin poprawkowy

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2022/2023

.