Strona: Studia II-go stopnia / Wydział Chemiczny

Studia II-go stopnia

Terminy egzaminu

  • 17 czerwca 2024 r. godz. 9.00-9.30
  • 24 czerwca 2024 r. godz. 9.00-9.30 - egzamin poprawkowy

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2023/2024

.