Strona: Studia II-go stopnia / Wydział Chemiczny

Studia II-go stopnia

Terminy egzaminu

Egzamin dyplomowy

  • 21 czerwca 2022 r. (wtorek) godz. 9.00-9.30
  • 28 czerwca 2022 r. (wtorek) godz. 9.00-9.30 - egzamin poprawkowy

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Zagadnienia obowiązujące od roku akad. 2018/2019

.