Strona: Wyniki ankietyzacji / Wydział Chemiczny

Wyniki ankietyzacji

Semestr zimowy 2023/2024

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2023/2024 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2022/2023

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2022/2023 - w załączonym dokumencie

Semestr zimowy 2022/2023

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2022/2023 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2021/2022

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2021/2022 - w załączonym dokumencie

Semestr zimowy 2021/2022

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2021/2022 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2020/2021

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2020/2021 - w załączonym dokumencie

Semestr zimowy 2020/2021

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2020/2021 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2019/2020

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2019/2020 - w załączonym dokumencie

Semestr zimowy 2019/2020

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2019/2020 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2018/2019

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2018/2019 - w załączonym dokumencie

Semestr zimowy 2018/2019

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2018/2019 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2017/2018

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2017/2018 - w załączonym dokumencie

Semestr zimowy 2017/2018

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2017/2018 - w załączonym dokumencie

Semestr letni 2016/2017

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2016/2017 - w załączonym dokumencie.

Semestr zimowy 2016/2017

.Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2016/2017 - w załączonym dokumencie.

Semestr letni 2015/2016

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2015/2016 - w załączonym dokumencie.

Semestr zimowy 2015/2016

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2015/2016 - w załączonym dokumencie.

Semestr letni 2014/2015

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2014/2015 - w załączonym dokumencie.

Semestr zimowy 2014/2015

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2014/2015 - w załączonym dokumencie.

Semestr letni 2013/2014

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze letnim 2013/2014 - w załączonym dokumencie.

Semestr zimowy 2013/2014

Wyniki ankietyzacji studentów w semestrze zimowym 2013/2014 - w załączonym dokumencie.