Strona: Komitety Jubileuszu / Wydział Chemiczny

Liczba odwiedzin: 28Unikalne odsłony z okresu 2022.04.22 - 2024.04.22
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Komitety Jubileuszu

Komitet Honorowy Jubileuszu 50 – lecia Wydziału Chemicznego

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. inż. Dorota ANTOS 
 • Dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA 
 • Dr inż. Joanna WOJTURSKA
 • Dr hab. inż. Mirosław TYRKA, prof. PRz

Członkowie:

 • Prof. dr hab. inż. Jan KALEMBKIEWICZ
 • Prof. dr hab. inż. Piotr KRÓL
 • Prof. dr hab. inż. Jacek LUBCZAK
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej SOBKOWIAK
 • Dr hab. inż. Maciej HENECZKOWSKI, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Mariusz OLEKSY, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Ireneusz OPALIŃSKI, prof. PRz
 • Dr hab. inż. Wojciech PIĄTKOWSKI, prof. PRz
 • Dr Janusz PUSZ
 • Mgr inż. Marcin JAROMIN
 • Mgr inż. Edyta GĄSIOR-ANTOS
 • Mgr inż. Małgorzata GABRYEL-RAUS

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 50 – lecie Wydziału Chemicznego

Przewodniczący

Dr inż. Dorota GŁOWACZ-CZERWONKA 

Zespół ds. Sponsoringu

 1. Mgr inż. Justyna BUCZKOWICZ
 2. Mgr Katarzyna LECKA-SZLACHTA
 3. Mgr Małgorzata SEMIK

Zespół ds. Promocji

 1.  Dr inż. Eleonora SOČO
 2. Mgr inż. Elżbieta PIENIĄŻEK

Zespół ds. Reklamy

 1. Dr inż. Dorota NARÓG
 2. Dr inż. Katarzyna RYDEL-CISZEK
 3. Dr inż. Tomasz PACZEŚNIAK

Zespół ds. Wydawnictwa Jubileuszowego

 1. Dr hab. inż. Ireneusz OPALIŃSKi, prof. PRz
 2. Dr hab. inż. Renata LUBCZAK, prof. PRz
 3. Dr inż. Lucjan DOBROWOLSKI
 4. Dr inż. Anna KUŹNIAR
 5. Mgr inż. Małgorzata GABRYEL-RAUS

Zespół ds. Finansów  i Zakwaterowania

 1. Dr inż. Agata BAJEK
 2. Mgr inż. Marek FURMAN

Zespół ds. Cateringu

 1. Dr hab. inż. Beata MOSSETY-LESZCZAK, prof. PRz
 2. Dr inż. Joanna WOJTURSKA
 3. Mgr inż. Monika MYTYCH
 4. Mgr inż. Beata SMUSZ

Zespół ds. strony internetowej

 1. Dr hab. inż. Barbara DĘBSKA, prof. PRz
 2. Mgr inż. Edyta GĄSIOR-ANTOS
 3. Mgr inż. Karol HĘCLIK
 4. Mgr inż. Marcin JAROMIN