Strona: Finansowanie z PCI uzyskało 8 projektów z Wydziału Chemicznego … / Wydział Chemiczny

Finansowanie z PCI uzyskało 8 projektów z Wydziału Chemicznego …

2021-12-23
, red.  DGCz

Podkarpackie Centrum innowacji ogłosiło wynik III naboru do programu grantowego. Spośród zgłoszonych
178 wniosków do finansowania zakwalifikowano 63 projekty, wśród których 29 realizowanych będzie na  Politechnice Rzeszowskiej, w tym 8 na Wydziale Chemicznym.

Rekordowe zainteresowanie i wysoka jakość projektów sprawiły, że łączna pula przyznanych środków wyniosła ponad 17 mln zł, czyli więcej niż w dwóch poprzednich konkursach łącznie. Ponad 80% projektów realizować będą zespoły międzyuczelniane, czyli łączące naukowców z różnych uczelni.

Ze względu na wysoką jakość projektów, Zarząd PCI (zgodnie z rekomendacją KAZ) zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 14 000 000 zł do 17 152 325,10 zł, w wyniku czego 63 projekty uzyskają dofinansowanie. Ponadto 69 projektów znalazło się na liście rezerwowej, a 46 na liście projektów odrzuconych.

To już trzeci nabór do Programu grantowego PCI. W ramach pierwszego uczelnie zrealizowały 25 projektów na łączną kwotę 3,6 mln zł, w ramach drugiego, projekty o łącznej wartości niemal 9,6 mln zł realizują 60 zespoły naukowe. Łącznie PCI dofinansowało dotychczas 148 projektów badawczo naukowych podkarpackich uczelni o wartości 30,32 mln zł.

Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej otrzymali 7 463 405,70 zł na realizację projektów, które dotyczą m.in. opracowania i optymalizacji systemu do komunikacji satelitarnej i badań radiowych dla branży kosmicznej i lotniczej, opracowania naturalnego stymulatora wzrostu roślin czy innowacyjnej sondy peptydowej dla osób z chorobami metabolicznymi. 

Na Wydziale Chemicznym realizowanych będzie 8 projektów realizowanych przez zespoły badawcze, których  liderami są ( wg listy rankingowej):

  1. Magdalena Szeliga, Ekstrakt z Rhaponticum carthamoides jako naturalny stymulator wzrostu roślin
  2. Andrzej Łyskowski, Innowacyjna sonda peptydowa oparta o strukturę receptora GLP-1R do screeningu kandydatów na leki w chorobach metabolicznych
  3. Dorota Antos, Rozdzielanie wariantów przeciwciała IgG1 w hybrydowym procesie strącania i chromatografii
  4. Małgorzata Kosińska-Pezda, Dwu- i trójskładnikowe kompleksy jonów srebra z kwasem N-fenyloantranilowym, niflumowym oraz mefenamowym jako nowa alternatywa dla antybiotyków
  5. Aleksandra Bocian, Peptydy antybakteryjne jako nowoczesne konserwanty żywności
  6. Konrad Hus, Peptydy penetrujące komórki (CPP) zaprojektowane na bazie białek jadu kobry
  7. Marcin Chutkowski, Opracowanie innowacyjnego nawozu organiczno-mineralnego na bazie dolomitu oraz odpadów z przemysłu spożywczego i browarniczego
  8. Mirosław Szukiewicz, Usprawnienie energetyczne procesu metanizacji dwutlenku węgla, kluczowego etapu proekologicznej technologii Power-to-Gas

Wszystkim zespołom badawczym gratulujemy …

Powrót do listy aktualności