Aktualności

Podkarpackie Centrum Innowacji będzie wspierać naukowców Wydziału

23-10-2019 r.

Z satysfakcją informujemy, że czterem zespołom badawczym z Wydziału Chemicznego przyznano finansowanie projektów badawczych z "Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych” realizowanego w ramach projektu “Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wnioski rekomendowane do finansowania to:

Badania nad technologią otrzymywania polimerów biodegradowalnych z udziałem wybranych makroinicjatorów wielowodorotlenowych - kierownik projektu dr inż. Małgorzata Walczak

Biodegradowalne kompozyty polimerowe na bazie kwasu poli(3-hydroksymasłowego) - kierownik projektu dr hab. inż. Iwona Zarzyka, prof. PRz

Ognioodporne kompozyty przewodzące stosowane jako elementy konstrukcyjne statków powietrznych - kierownik projektu dr inż. Rafał Oliwa

Badania nad syntezą nowych wielofunkcyjnych środków sieciujących do niskotemperaturowych farb i lakierów proszkowych - kierownik projektu dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz

Ponadto w Zakładzie Biotechnologii i Bioinformatyki WCh będzie realizowana część doświadczalna projektu: "Technologia Oxford Nanopore: optymalizacja enzymów oraz analizy danych genomicznych pod kątem zastosowań komercyjnych", kierowanego przez dr inż. Dominika Strzałkę z Zakładu Systemów Złożonych WEiI. Pomysłodawcą i głównym wykonawcą tej części doświadczalnej projektu będzie dr Marta Sochacka-Piętal.

Spośród wszystkich projektów zgłoszonych w konkursie tylko 25 uzyskało finansowanie w tym 14 z Politechniki Rzeszowskiej. Każdy z projektów uzyskał prawie 200 000 zł, co odpowiada maksymalnej kwocie dofinansowania, którą można było otrzymać.

Uroczyste wręczenie "symbolicznych czeków" odbyło się podczas konferencji podsumowującej pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów. Z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, w obecności Prezesa Zarządu Podkarpackiego Centrum Innowacji Pana Jacka Kubraka oraz przedstawicieli rzeszowskich uczelni, czeki odebrali liderzy projektów zakwalifikowanych do finansowania. W dyskusji panelowej uhonorowanych reprezentowała dr inż Małgorzata Walczak, której projekt uzyskał największą liczbę punktów w konkursie (49,5 na 50 możliwych).

Gratulujemy!

pci_logo.png

 

Powrót do listy aktualności