Strona: Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji / Wydział Chemiczny

Wybrano najlepsze projekty w ramach II naboru do Programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji

2021-01-14

Z satysfakcją informujemy, że II naborze do projektu aż 12 zespołom badawczym z Wydziału Chemicznego przyznano finansowanie projektów badawczych z "Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych” realizowanego w ramach projektu “Podkarpackie Centrum Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Pracownicy Wydziału pozyskali na badania naukowe ponad 2 mln zł..

Wnioski zakwalifikowane do finansowania to:

Bezemisyjne lakiery proszkowe o zwiększonej odporności na ogień dedykowane do malowania MDF i drewna - kierownik projektu dr hab. Barbara Pilch-Pitera, prof. PRz

Bakteriocyny Bacillus sp: optymalizacja właściwości i modyfikacje zwiększające potencjał komercyjny - kierownik projektu dr Marta Sochacka-Piętal

Celuloza i kwas krzemowy jako ekologiczne substraty do otrzymywania poliolu i pianki poliuretanowej - kierownik projektu prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak

Badania nad technologią bezpośredniej konwersji CO2 do cyklicznych węglanów i poliwęglanów - kierownik projektu dr inż. Karol Bester, prof. PRz

Alternatywne źródło fosfolipaz wykorzystywanych w przemyśle spożywczym - kierownik projektu dr Aleksandra Bocian, prof. PRz

Proekologiczne funkcyjne powłoki polimerowe otrzymywane z wodnych dyspersji poliuretanowych  - kierownik projektu dr hab. inż. Łukasz Byczyński, prof. PRz

BioActive Carbon – kierownik projektu prof. dr hab. inż. Roman Petrus

Nowe pochodne chryzyny jako alternatywa dla antybiotyków - kierownik projektu dr Ewa Ciszkowicz

Synteza hydrofobowych i antybakteryjnych powłok lakierniczych - kierownik projektu dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz

Mechanochemiczna poprawa właściwości przetwórczych farmaceutyków zawierających naproksen sodu – kierownik projektu dr inż. Marcin Chutkowski

Materiał porowaty na bazie dendrymerow PAMAM jako matryca w transdermalnym transporcie leków - kierownik projektu dr inż. Magdalena Zaręba

Antystatyczne powłoki polimerowe o zwiększonej odporności na korozję - kierownik projektu dr inż. Maciej Kisiel

Do konkursu wpłynęły 143 wnioski, 119 z nich otrzymało pozytywną rekomendację ekspertów ale tylko 63 otrzymają dofinansowanie, mimo, że Zarząd PCI zdecydował o podniesieniu alokacji konkursowej z pierwotnie planowanych 6 mln zł do 9 324 330,80 zł ze względu na wysoką jakość projektów. Ponad połowa z tych grantów (32 projekty) została przydzielona pracownikom naszej uczelni. Wśród nich naukowcy z WCh stanowią prawie 40%. To ogromny sukces.

Serdecznie gratulujemy!!!

pci_logo.png

Powrót do listy aktualności