Strona: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Wydział Chemiczny

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Pracownicy Katedry

Nauczyciele akademiccy:

Doktoranci:

 • mgr inż.Patrycja Mruc
 • mgr inż.Regina Przywara
 • mgr inż.Tomasz Rumanek
 • mgr inż.Patrycja Zimoch-Rumanek

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

 • mgr inż. Maria Stachowicz
 • Damian Starzak

Byli pracownicy Katedry:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Jeżowski
 • doc. dr inż. Józef Respondek
 • doc. dr hab. inż. Stanisław Bednarski
 • dr hab. inż. Ireneusz Opaliński, prof. PRz
 • dr inż. Alina Jeżowska
 • dr inż. Józefa Czajka
 • dr inż. Fryderyk Kłeczek
 • dr inż. Eugeniusz Kucharski
 • dr inż. Włodzimierz Niedziałkowski
 • mgr inż. Bożena Bieda
 • mgr inż. Andrzej Rzeszutko

 Pracownicy Katedry na tle wejścia do budynku Wydziału

Profil badawczy Katedry

Główne zainteresowania naukowe pracowników Katedry:

 • modelowanie i przenoszenie skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych metodą adsorpcji, chromatografii adsorpcyjnej oraz ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz w aparatach kolumnowych,
 • modelowanie procesów ekstrakcyjno-reakcyjnych w urządzeniach mieszalnikowo-odstojnikowych,
 • badanie i modelowanie procesów reaktorowych w układach homo- i heterofazowych, a w szczególności katalizy heterogenicznej,
 • projektowanie zintegrowanych systemów technologicznych - sieci wymienników ciepła i masy,
 • opracowanie algorytmów i procedur komputerowych optymalizacji matematycznej według strategii stochastycznych: Adaptacyjne Przeszukiwanie Losowe, Algorytmy Genetyczne i Symulowane Wyżarzanie,
 • badanie i modelowanie właściwości materiałów rozdrobnionych,
 • wpływ wilgotności na przebieg procesów z udziałem proszkowych materiałów przemysłowych i roślinnych.

Oferta usługowa Katedry

 • optymalizacja parametrów pracy procesów inżynierii chemicznej,
 • minimalizacja zużycia wody procesowej oraz emisji ścieków wodnych,
 • modelowanie i przenoszenie skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych metodą adsorpcji, chromatografii adsorpcyjnej oraz ekstrakcji w układzie ciecz – ciecz w aparatach kolumnowych,
 • modelowanie procesów ekstrakcyjno-reakcyjnych w urządzeniach mieszalnikowo ‑odstojnikowych,
 • badanie i modelowanie procesów reaktorowych w układach homo- i heterofazowych,  a w szczególności katalizy heterogenicznej,
 • projektowanie zintegrowanych systemów technologicznych – sieci wymienników ciepła i masy
 • opracowanie algorytmów i procedur komputerowych optymalizacji matematycznej według strategii stochastycznych: Adaptacyjne Przeszukiwanie Losowe, Algorytmy Genetyczne i Symulowane Wyżarzanie,
 • badanie i modelowanie właściwości materiałów rozdrobnionych oraz procesów z ich udziałem,
 • badanie wpływu wilgotności na przebieg procesów z udziałem proszkowych materiałów przemysłowych

 

Oferta Laboratorium Badawczego Materiałów Sypkich

Oferta Laboratorium Zaawansowanych Technik Chromatografii Cieczowej