Strona: Graduacja 2016 / Wydział Chemiczny

Graduacja 2016

2016-10-25

W dniu 21 października 2016 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich absolwentom Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

W roku akademickim 2015/16 egzamin dyplomowy złożyło 134 absolwentów (46 studentów na kierunku Technologia Chemiczna, 64 na kierunku biotechnologia i 24 na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa). Spośród nich, pięcioro otrzymało dyplom z wyróżnieniem (Rafał Czarnecki, Anna Jedziniak, Joanna Karbownik, Paulina Kłosowicz, Weronika Płaza). Na słowa uznania zasługuje Adrian Arendowski - laureat Diamentowego granatu tj. programu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa wyższego, który na wczesnym etapie pomaga w pracy nad własnymi projektami naukowymi. Laureatami Diamentowego Grantu są studenci, którzy już osiągnęli sukcesy na studiach, mają na swoim koncie liczne nagrody, stypendia, są autorami pierwszych publikacji naukowych i aktywnie działają w kołach naukowych i stowarzyszeniach.

Dyplomy ukończenia studiów Absolwenci odebrali z rąk władz uczelni reprezentowanych przez Prorektora ds. kształcenia dr. hab. inż. Grzegorza Masłowskiego prof. PRz i Prorektora ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką dr. hab. inż. Mariusza Oleksego, prof. PRz oraz władz Wydziału Chemicznego prof. Doroty Antos – Dziekana wydziału, dr inż. Doroty Głowacz-Czerwonki - Prodziekana ds. ogólnych i dr inż. JoannyWojturskiej – Prodziekana ds. kształcenia.

Wierzymy, że Absolwenci będą zawsze dumni z tego, że ukończyli Politechnikę Rzeszowską oraz, że szybko przekonają się, jak dobre i solidne otrzymali wykształcenie. Gratulując dotychczasowych osiągnięć życzymy Absolwentom dalszego rozwoju i sukcesów.

Powrót do listy aktualności